Pünkösdi látás

Pünkösdi látás

Lekció: 2 Királyok 6, 8-23

Textus: „Majd Elizeus így imádkozott: Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson!” (2 Királyok 6, 17a)

Kedves Testvéreim!

A Bükk-fennsík déli részéről csodálatos a kilátás. Mégis, ezt a panorámát csak azok élvezhetik igazán, akik jó helyről szemlélődnek. Ezen a területen vannak úgynevezett Látó-kövek. Nagyon frappáns az elnevezés, amely azt a jelenséget takarja, ha az ember rááll ezekre a kövekre, akkor a kilátás Pazar, amely más nézőpontból nem lenne érthető. Csak a Látó-köveken állva lát az ember igazán ezen a helyen. Hiába szemlélődik máshonnan, hiába kíváncsiskodik a sűrű erdőben a fák közül, nem lesz része olyan látásban, mintha ráállna a Látó-kövek egyikére.

Egy nagyon érdekes ószövetségi történet van előttünk a mai istentiszteleten. Izráel királya és Arám királya harcban áll egymással. Az aktuális próféta Izráelben Elizeus, épp Illés utódja. Arám királyának minden tervét, minden hadi útját Elizeus „látja” és jelenti saját királyának, amelynek következtében mindig lépéselőnyben vannak Arám királyával szemben. Az ellenséges király már arra gyanakszik, hogy tégla van a hadseregében, de rájönnek, hogy az izraeli próféta a haditervek kiderülésének az oka. Ennek okán eltervezik, hogy elpusztítják a prófétát. A csapatok láttán a próféta szolgája kétségbe esik, és ekkor könyörög az Úrhoz Elizeus, hogy a szolga is hadd lásson, de nem csupán fizikai, hanem lelki szemeivel. Majd vakság veri meg a prófétára támadó csapatot, akit elvezet vakon Elizeus Izráel királyához, aki végül nem öli meg őket, hanem egy közös lakoma után elbocsátja azokat. Így béke lesz a két ország között.

A történetet végig szemlélve, beláthatjuk, hogy az egész eseménysor Elizeus körül a különleges látás és nem-látás (vakság) feszültségére van felépítve.

Elizeus próféta, látó volt. Isten Lelke munkálkodásának megnyilvánulása, jelenlétének bizonyítéka a különleges látás. Saul király, amikor keresi Sámuel prófétát, akkor a Látót keresi. Tudták abban az időben, hogy az Isten különleges emberei látó képességgel rendelkeztek. Ez nem látnoki képesség, hanem látás egy nem evilági perspektívából.

Elizeus próféta az Illésben munkálkodó Lélek kétszeres mennyiségét birtokolta, olyan dolgokat látott, amelyet földi halandók nem sokan tehettek. Az Ószövetségben az Úr Lelkének jelenléte többek között ilyen módon nyilvánult meg.

Ezt a látást Isten adta Elizeusnak és minden prófétának. Elizeus ebben a történetben is látó, hisz tudja, hol vannak az ellenséges csapatok. Látó, hisz az ellenség megjelenésekor látja a mennyei seregeket, akik mellettük állnak.

Ott van a szolga, aki először nem lát, de később Isten megadja neki is, hogy láthasson.

Ott van az ellenség, akik azt gondolják, hogy látnak, de elvétetik tőlük a látásnak a képessége, melyet később visszakapnak.

A mai pünkösdi Istentiszteleten szeretném, ha a Lélek munkájának a látással kapcsolatos aspektusait vizsgálnánk meg.

Isten Szentlelkének munkája:

 1. Látás. Elsősorban nem fizikai értelemben vett látásról van szó, hanem lelki értelemben vett látásról.

Az Isten Szentlelke szerinti látással, egy olyan más nézőpontból szemléljük a világot, az életünket, amelyen keresztül minden átértékelődik, minden más értelmet nyer. Olyan, mint mikor valaki a bükki kirándulása alkalmával rááll a Látó-kövek egyikére és mindent másként lát, amely sokkal csodálatosabb.

 • Ilyen másként látása volt Mózesnek: „Mert inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést, mint a bűn ideig-óráig való gyönyörűségét, mivel többre becsülte Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett.” (Zsidók 11, 25-26)

 • Másként látott János Patmosz szigetén. Sokak szemében egy börtön volt, de ő tudta, hogy az Isten találkozásának a helye.

 • Másként látott a 73. zsoltár írója, amikor Istennel találkozott. „Végül elmentem Isten szentélyébe, és megértettem, hogy milyen végük lesz.” (17. vers)

 • Hogyan szemléled az életedet? Csupán egy véletlen szüleménye, vagy az Isten tervének része? Csupán evés, ivás, meghalás az élet, vagy van- ettől több is benne? Csupán az elmúlás, vagy az örök élet? Milyen a látásod? Hogyan látod az életedet?
 1. Belátás. Az Isten Lelkének másik nagyon hangsúlyos munkája, amely szorosan összefügg az elsővel.
 • A Szentlélek képes arra, hogy belássunk dolgokat. Az ember annyira önigazolt, annyira meggyőződik saját magának az igazságairól, hogy nem tudja őt barát, családtag bármilyen esemény kimozdítani, belátást adni. Egyedül a Szentlélek tudja megadni a bűneink belátásának a képességét. János evangéliumában beszél Jézus a Lélek ilyen jellegű funkciójáról: „És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet.” (János 16, 8)

 • Péter: öld, és egyél. Dávid: te vagy az az ember! Saul: Miért üldözöl engem?

 • És te? Mi az, amit nem tudsz belátni már évek óta? Mi az, amely miatt már régóta szenved a környezeted, a családod?

 • Afrikai történet, egy vak ember látni szeretett volna. Erlo bácsi imádkozott érte, miután elmondta, hogy nem testi látásra van neki szüksége, hanem lelki látásra.

 • Meddig magyarázod a bizonyítványodat, meddig hárítasz még? Meddig nem akarod észrevenni a bűn pusztítását az életedben, a családodban? Meddig még?
 1. Vakság. Kemény üzenet a következő, de az Ószövetségi teológia, melyet az Újszövetségiben is idéz Jézus, beszél arról, hogy az Isten Lelkének van olyan munkája is, amely a vakságról szól.
 • Fáraó megkeményíti a szívét.

 • Saul királyt az Isten gonosz Ruach-ja, Lelke gyötri.

 • Ézsaiás feladata szörnyű: „Ő így felelt: Menj, és mondd meg ennek a népnek: Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek!” Ézsaiás 6

 • Jézus is idézi ezt az igét a Magvető példázatában.

 • Anániás és Szafira

 • Minden esetben a vakság kialakulását az engedetlenség előzi meg! Vakká lesznek azok, aki az Isten igéjét megcsúfolják. Nem fog szólni az Isten igéje ahhoz, aki bedugja a fülét a bűneivel! Erről szól a Római levél eleje is.

Elizeus imádsága van a szívemben a legnagyobb alázattal: „Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson!” Ámen.

Publikálta

dr_kallai_imre.jpg

Dr. Kállai Imre