Aktuális

2021. május 16-án konfirmációi istentiszteletet tartunk, várunk mindenkit szeretettel!

2021. május 22. Ünnepet megelőző, bűnbánati/evangelizációs alkalom 17:00-tól a templomban.

2021. május 23. 10:00 Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet

2021. május 24. 10:00 Ünnepi istentisztelet

2021. május 30. 10:00 Istentisztelet - Egyházlátogatás

Mindenkit szeretettel várunk!

Dr. Kállai Imre, lelkipásztor
Szabó Bálint, gondnok


Legutóbbi istentiszteleteink:

- Péter és Kornéliusz

- Megújult erő

- A növekedés akadálya: zúgolódás

- Lélekkel betöltekezve

- Júdás életének intelmei

Legutóbbi áhítatok:

- Kiborulás helyett leborulás

- Agabosz, a próféta

- Bátorítás a csatában

- Amikor megszűnik az emberi akadály

- Láthatatlan Lélek, látható jelek

Facebook oldalunk:

Látogasson el facebook oldalunkra.