EEÖR-KP-1-2021/1-000895

Tájékoztató az EEÖR-KP-1-2021/1-000895 azonosítószámon nyilvántartott „A Debrecen-Homokkerti Református templom nyílászáróinak cseréje/felújítása, bejáratának akadálymentesítése” című támogatás felhasználásáról és elszámolásáról

Kedves Testvérek!

Isten iránti hálaadással tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy templomunk nyílászáróinak cseréje/felújítása 2022. november hónapban teljeskörűen elkészült.

Presbitériumunk egyhangú határozata alapján 2020. év végén pályázatot nyújtottunk be a Magyar Templom-felújítási program keretében meghirdetett „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása” tárgyú felhívásra.

Isten kegyelméből pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, a tervezett beruházást Magyarország Kormánya 13 000 000 Ft, azaz tizenhárommillió forint vissza nem térítendő támogatással segítette. Ezúton is köszönjük Magyarország Kormányának támogatását!

A projekt 15 500 000 Ft, azaz tizenötmillió-ötszázezer forintból valósult meg.

A nyílászáró csere program megvalósításához szükséges további forrásokat Gyülekezetünk közösségének áldozatos adományai biztosították.

Köszönjük Gyülekezetünk szolgáló közösségének azt a felbecsülhetetlen segítséget, amelyet az előkészítő és helyreállítási munkálatokban, valamint a befejező nagytakarításban nyújtottak.

Templomunk megújulásáért Istené legyen a dicsőség!

Dr. Kállai Imre
lelkipásztor
Szabó Bálint
gondnok