Péter és Kornéliusz

Péter és Kornéliusz

Alapige: „Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, íme, azok a férfiak, akiket Kornéliusz küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, 18 és bekiáltva megkérdezték, hogy ott van-e szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. 19 Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a Lélek: Íme, három férfi keres téged: 20 kelj fel hát, menj le, és eredj el velük! Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket! 21 Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk: Íme, én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt? 22 Azok így feleltek: Kornéliusz százados, ez az igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt a kijelentést kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Lk 7,4-5 23 Ekkor Péter behívta, és vendégül látta őket.” ApCsel 10, 17-23a

Tovább olvasom...
Megújult erő

Megújult erő

Lekció: Zsoltárok 98.

Textus: Ézsaiás 40, 27-31

Imádság: Szerető Istenünk az Úr Jézus Krisztusban! Hálás szívvel vagyunk előtted a mai vasárnapon, köszönjük, hogy lehetőségünk van újra közösségben lenni a Te jelenlétedben. Szükségünk van a testvéri közösségre, hogy egymás hite által is megerősödhessünk. Urunk, hozzuk ma eléd minden erőtlenségünket, minden gyengeségünket, csüggedésünket, amelyek az elmúlt időszakban, a jelenben árnyékolják életünket. Vágyunk arra, hogy a Te erőd által megerősödhessünk! Várjuk, hogy betöltsd az életünket, lelkünket a Krisztusról szóló örömhírrel. Szentlélek Úr Isten, kérünk, légy közöttünk, beszélj velünk, vezess! A drága vér érdeméért kérünk! Ámen.

Tovább olvasom...