Lelki fegyverzet 5. - A lelki fegyverkezés helye

Lelki fegyverzet 5. - A lelki fegyverkezés helye

Lekció: 103. zsoltár

Textus: Efezus 6: 10-20

„Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. (…) Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért” "

Tovább olvasom...
Lelki fegyverzet 1.

Lelki fegyverzet 1.

Lekció: Efezus 6: 10-20

Textus: Efezus 6: 13-15

„Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére."

Tovább olvasom...