Fél szívvel vagy teljes szívvel?

Fél szívvel vagy teljes szívvel?

Alapige: 5 Mózes 6, 5

Kedves Testvéreim!

2017-ben egy angol családban gyermek született. Az orvosok azt jelezték előre a szülőknek, hogy a gyermek nem fog élni pár óránál tovább. A híradások szerint ez a gyermek fél szívvel született, és fél szívvel nem lehet élni. Sok műtéti próbálkozás ellenére sem tudta elhagyni a kórházat, míg végül új szívet kapott ez a piciny gyermek, szervezete befogadta az új szívet és 2019 karácsonyát már a családja jelenlétébe tölthette.

Kedves Testvérek! Valóban nem nehéz beismerni, belátni, hogy fél szívvel nem lehet élni. A szívnek van két pitvara, két kamrája, azoknak összhangban kell működniük, hogy a megfelelő pumpafunkciót be tudják tölteni. Fél üzemmód nem elég. Nem elég egy pitvar és egy kamra. Nem elég két pitvar, nem elég két kamra. Teljes szív szükséges ahhoz, hogy valaki életben maradjon.

Amennyire könnyen belátjuk a testünk működése esetében, hogy fél szívvel nem lehet élni, úgy olyan nehezen látjuk be a lelkünkre nézve, hogy fél szívvel nem lehet az Istent imádni. Jobban mondva lehet, csak az nem életképes hit. Az nem élő hit.

Az ige, amelyet felolvastam, egy nagyon fontos igeszakasza a Bibliának, azon belül Mózes öt könyvének. Ezt a szakaszt shömának is nevezik, a nagy schömának, amely minden zsidóhoz szól, amely a törvény egyik alapvetése, mely szerint szeretni kell Istent teljes szívből. Jézus Krisztus is ezt tartja a törvény alapjának, hisz idézve van ez az ige az evangéliumokban is.

Ma sokféle dolgot szeretünk vagy szerettetnek velünk. Mit szajkóznak, zengedeznek a fülünkbe?

Szeresd önmagadat! Szeresd a másságot! Szeresd a pénzt, a hatalmat! Szeresd a szabadságot! Szeresd a szépséget!

Igen, ezek fontos dolgok. Mégis, miért nem lehet velük egyet érteni? Mégis, miért mondja a Biblia, hogy Istent szeressük elsősorban?

Azért, mert minden másnak a szeretete egy idő után hiányérzetet generál. Egy idő után, ezen dolgok szeretetében is megérezzük az ürességet.

Timothy Keller idézi könyveiben a Madonnával készült interjút: mindig újra és újra sikereket kell elérnem, hogy értékesnek érezzem magam.

A világ által felkínált dolgoknak a szeretete egy fekete lyuk, amelyben dobáljuk befelé a szeretetünket, de annál nagyobb az éhsége.

Nem lehet teljes szívvel szeretni semmit igazán ebben a világban.

A Biblia a teljes szív alatt azt érti, hogy teljes lényemmel szeretek valamit vagy valakit. Testem minden rezdülésével, lelkem minden vágyakozásával, értelmem minden tudásával.

Az ember nem tud teljes szívvel szeretni, az ember csak fél szívvel tud szeretni. Egyedül az Istennel való kapcsolatban tudjuk megélni a teljes szívvel való szeretetet, de arról sokszor megfeledkezünk. Őt is csak fél szívvel akarjuk szeretni, mint minden egyebet. De az Istent nem lehet fél szívvel szeretni, csak teljes szívvel.

Sámson is csak fél szívvel szerette az Urat. Lelke érezte a Szentlélek munkáját, de gondolatai és testének kívánságai nem követték ezt a szeretetet.

Ez látszik abban, hogy Istenhez életében csak kétszer imádkozik, akkor, ha baj volt. Egyszer, amikor majdnem szomjan halt, egyszer pedig akkor, amikor megvakultan kért újra erőt.

Lehet fél szívvel szeretni, még akkor is, ha valaki erkölcsileg megkérdőjelezhetetlen.

Teljes szívvel szeretni: testem, lelkem, elmém (értelmem) az Úré. Káleb is így követte az Urat, tökéletesen engedelmeskedett, nem kezdett el félni, amikor félnivalóval találkozott.

Jézus Krisztus nem fél szívvel halt meg a kereszten, hanem teljes szívvel. Ebben a szeretetben tudunk kiteljesedni. Ő egészen odaadta magát érted és értem.

Dávid teljes szívvel szerette az Urat. A teljes szívvel szerető hívő az, akinek a szíve trónján nem önmaga, nem más istenek, hanem csak és kizárólagosan az Úr ál. Ez nem megkötözöttség, hanem csodálatos szabadság. Ez által nem az kötöz, hogy mit gondolnak rólad mások, hogy mit gondolok magamról, hanem, hogy mit gondol rólam az Úr!

Szeresd az Urat teljes szívvel, mert ez az emberi létezés teljessége! Ámen.

Vándor Gyula: Mért félig?

Mért félig Tied a szívem az életem,
Mért félig, miért csak félig.
Hiszen egészen Teneked adtam
Maradék nélkül teljes magam.
Most, íme mégis visszaragadtam,
Hűtlen az éjem, nappalom, könyörülj rajtam, Jézusom!

Mért félig, kerülöm el a bűn ajtaját,
Mért félig, miért csak félig.
Sajnálom én is, hogy megtagadtam
Sokszor Neved és szégyelltelek.
Nem jó így nékem megosztva élnem!
Hűtlen az éjem, nappalom, könyörülj rajtam, Jézusom!

Mért félig, követem az utat, hol Te jársz,
Mért félig, miért csak félig.
Magam is látom, nem az az élet,
Ami betölti napjaimat,
Idegen tűzben égek el, érzem,
Hűtlen az éjem, nappalom, könyörülj rajtam, Jézusom!

Nem félig állt a kereszted a Golgotán.
Nem félig, nem is csak félig,
Vállaltad értem, teljes egészen
Bűneim súlyát, ítéletét,
Mit adok érte oda cserébe;
Hűtlen az éjem, nappalom, könyörülj rajtam, Jézusom!

Publikálta

dr_kallai_imre.jpg

Dr. Kállai Imre