AZ ÚR AZ ÉN PÁSZTOROM, JÓ PÁSZTOR Ő!

AZ ÚR AZ ÉN PÁSZTOROM, JÓ PÁSZTOR Ő!

LEKCIÓ: Zsoltárok 23

TEXTUS: János 10, 1-5

IMÁDSÁG: Kegyelmes Urunk! Jó nekünk a Te házadban lennünk és figyelnünk a Te hangodra. Jó nekünk a Te házadban találkozni egymással, erősödni a hitünkben. Jó nekünk találkozni a Te feddéseddel, amikor életünk egy-egy kritikus pontjára világítasz rá. Jó nekünk eléd hoznunk a nyomorúságainkat, gyászunkat, mindenféle szükségünket. Urunk, jó nekünk itt lennünk, a Te jelenlétedben. Kérünk, küldd el a Te Szentlelkedet, hogy jelenléte által átformálódjunk! Urunk, drága véred érdeméért, hallgass meg bennünket! Ámen.

Kedves Testvéreim!

Kedves testvérek! Nagyon fontos dolgokról lesz ma szó. A Biblia egyik legismertebb, legtöbbet használt képével él itt Jézus, melyben a pásztor és a nyáj kapcsolatát hozza példának. Az akkori Palesztina egyik legismertebb személye, szerepe, foglalkozása volt a pásztor. Azon a vidéken elsősorban állattenyésztésből tudtak megélni, juhokat tenyésztettek, a tejét, bundáját használták elsősorban. A pásztor volt az, aki időjárási viszontagságoknak, vadállatok fenyegetésének kitéve őrizte, vezette a nyájat. Olyan személy, olyan foglalkozás, akit mindenki ismert akkoriban. Talán még előttünk sem ismeretlen a pásztor személye.

Mind az Ószövetségben, mind pedig az Újszövetségben jelen van ez a gondolat, hogy az Úr a pásztor és nyája a nép, amelyet elhívott. Mózes is pásztor volt, apósa juhait őrizte. Ismerte, milyen terelgetni egy állatcsapatot. Pásztor volt Dávid is, a nép leghűségesebb királya. Pásztoréletből lett királyi rangú vezető, aki ismerte a pásztorsággal járó feladatokat, ezeket tette királyként is. Pásztor volt Ámósz próféta is, de szólt az Úr és az Ő szószólója lett. Az evangéliumokban pedig ismert Jézus, mint a jó pásztor. Péter a levelében úgy beszél Jézusról, mint a lelkek pásztoráról.

„Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez.” (1 Péter 2, 25)

Jézus a jó pásztor, olyan pásztor Ő, aki életét adja a juhokért! Két kérdésre keressük a választ a mai szolgálatban: hogyan lehetek a nyáj tagja, illetve milyen előnyökkel jár az, ha valaki Jézus Krisztus pásztorolása alá kerül?

Hogyan lehetek a nyáj tagja? Ezzel kapcsolatban hallgassunk meg egy történetet. Évekkel ezelőtt egy társadalmi rendezvényen Anglia egyik, akkoriban leghíresebb színészét megkérték, hogy szavaljon valamit az ott jelen lévő vendégek kedvéért. A színész bele is egyezett, és megkérdezte a közönséget, van-e valamilyen különleges kívánságuk, amit hallani szeretnének. Egy kis szünet után egy idős lelkész felállt, és ezt kérdezte: „Uram, el tudná nekünk szavalni a 23. zsoltárt?” Az ünnepelt színész arcán egy különös kifejezés suhant át. Egy pillanatig hallgatott, majd így felelt: „Igen, de csak egy feltétellel – hogy miután elszavaltam, kedves barátom, ön is ugyanezt fogja tenni.” „Én? – kérdezte meglepetten a lelkész. – De hiszen én nem vagyok előadóművész. Mindazonáltal, ha ön így kívánja, megteszem.”

Ezután a színész hatásosan, nagy pátosszal elkezdte szavalni a zsoltárt. A hangja és a hanglejtése tökéletes volt. Teljesen elbűvölte a hallgatóságát, és ahogy befejezte, a vendégek óriási tapsviharban törtek ki. Majd, ahogyan a taps elhalkult, az idős lelkész is kiállt, és ő is elkezdte mondani a zsoltárt. A hangja nem volt különösebben figyelemreméltó; a hanglejtése sem hibátlan. Amikor befejezte, a csendet ugyan nem törte meg semmilyen tetszésnyilvánítás sem – de szem nem maradt szárazon a helyiségben, és a hallgatók közül sokan tiszteletteljes áhítattal hajtották meg fejüket és szívüket Isten előtt!

A nagy színész felállt. Kezét az idős lelkész vállára tette, és érzelemtől remegő hangon ezt mondta a közönségnek: „Barátaim, én el tudtam érni a szemeteket és a fületeket. Ez a férfi azonban elérte a szíveteket! A különbség csupán ennyi: én ismerem a 23. Zsoltárt – de ő ismeri a Pásztort!”

Tehát nagyon egyszerű, mégis nagyon nehéz dolog: ismerni kell a pásztort, ismerni kell a hangját. Ha megismered Jézust, mint személyes pásztorodat, mint személyes megváltódat, akkor a nyájhoz tartozol. Akkor követni fogod Őt, akkor menni fogsz utána. Ha nem ismered Őt, akkor nem hallod a hangját, nem követed Őt. „Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját.”

Milyen előnyökkel jár a nyájhoz tartozni? Erről leginkább a 23. zsoltár tartalma ad tájékoztatást. Azért is érdemes a zsoltár szavaira figyelni, mert ebben Dávid, a pásztor beszél arról, hogy számára milyen érzés, milyen tapasztalás az Úr nyájához tartozni.

Milyenek először is a juhok? Három dolgot lehet róluk elmondani. Először is nagyon egyszerű állatok, buták, ebből kifolyólag védtelenek. Birkák… A juhok azon túl, hogy buták, nagyon koszosak is tudnak lenni. Harmadrészt pedig függő állatok, abszolút mértékben függenek a pásztortól. Pásztor nélkül az életük nem biztosított. Dávid király is átérezte ezeket a dolgokat, Istennel szemben. Megértette azt, ha az Úr nem lenne a pásztora, akkor az életében már számtalanszor hozott volna rossz döntést, már számtalanszor veszett volna el. Dávid megértette azt, hogy Isten nyájához tartozni azt jelenteni, hogy Ő gondoskodik a szükségleteinkről. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm! Ő betölti a szükségeinket, nem az igényeinket, hanem a szükségeinket.

Az embernek vannak szükségletei, ezt senki sem tudhatja jobban, mint a jó pásztor, aki még az életét is képes odaadni a juhokért. Ő gondoskodik minden szükségeinkről, erről beszél Dávid is.

Jézus gondoskodik a lelki, spirituális szükségeinkről. Lelkemet felüdíti, csendes vizekhez, zöld mezőkre vezet engem. Az embernek vannak lelki szükségletei és azokat fontos, hogy valami, vagy valaki betöltse. Az, aki Jézus nyájához tartozik, annak lelki, spirituális szükségleteiről gondoskodik a Mester. Mert a Mester, lelkünk pásztora tudja, hogy mire van a lelkünknek szüksége. A juhok csendes víz mellett tudnak nyugodtan inni, pihenni. Károli fordítás szerint füves legelőkön nyugtat bennünket, amely azt jelenti, hogy többször megpihentet bennünket még akkor is, ha mi úgy gondoljuk, hogy nincs szükségünk pihenésre. A kisgyerek is azt gondolja, hogy nincs szüksége alvásra, de a szülő már látja gyermekén, hogy fáradt, nyűgös, pihenésre van szüksége. Ezért nyugtatja, ágyba teszi, megállítja. Isten is így tesz velünk, mert Ő látja, hogy a lelkünknek megállásra van szüksége, még ha nem is érezzük annak a fontosságát.

Jézus gondoskodik az irányítási szükségeinkről. Ó, de sokszor nem tudjuk, hogy életünkben milyen döntést hozzunk. Mindennapjaink bármilyen területén előállhat az a helyzet, hogy nem tudjuk merre kell mennünk. Jézus ebben is betölti szükségünket, hisz igaz ösvényen vezet az Ő nevéért. Nem csupán vezet, hanem segít az újra tervezésben is, ha esetleg eltévesztettünk egy döntést, amikor nem figyeltünk a szavára, vezetésére.

Jézus gondoskodik az érzelmi szükségleteinkről is! Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek, mert Te velem vagy. Igen, Jézus gondoskodik arról, hogy érzelmi szükségleteinket is betöltse. Leginkább a félelmek vannak itt kiemelve, amelyben megtapasztalhatjuk az Úr jelenlétét. Érzelmi biztonságot ad az Ő jelenléte. Amikor a gyerek megijed az állatkertben az oroszlántól és kiabál a szüleinek, akkor a szülő kedvesen felhívja a gyermek figyelmét a veszélyes állaton túl a rácsokra is, amelyek megakadályozzák, hogy baj történjen. Jézus is így gyógyít meg bennünket és felhívja a figyelmünket a veszélyt visszatartó rácsokra is. A juhok hajlamosak voltak az árnyékot éjszakának nézni, megélni a teljes elveszettséget, mint ahogyan mi is. Sokszor látjuk életünk árnyékos időszakait éjszakának, amelyből nincs kiút. Jézus ekkor betölti az érzelmi szükségeinket, mert velünk van. Akkor, amikor félünk a múlt hatásaitól, a jelen fájdalmaitól vagy a jövő veszélyeitől, akkor is velem van!

Jézus gondoskodik a fizikai szükségleteinkről is. Testi táplálék, testi gyógyulás, olyannyira, hogy csordultig lesz a poharam. A pásztor az eltévedt juhot az ellenségek szeme láttára etette újra magához, hogy a megijedt, összezavarodott állat megbizonyosodjon pásztorának jelenlétéről. Sérüléseit megkente olajjal, ha ágak, sziklák összekarcolták.

Jézus gondoskodik az örökkévaló szükségünkről is, az örök életről. Örök életet ad, állandó jelenlétében tudhatjuk az életünket mind a földi életünkben, mind pedig a mennyei életben is, hisz a Mennyországba való bemenetel a Vele való kapcsolatnak az örökké tartó beteljesedése.

Igen, az embernek vannak lelki, testi, érzelmi szükségei. Az embernek szüksége van a vezetésre és az örökkévalóság perspektívájára is. Ezeket a szükségleteket igyekezhetünk betölteni a saját erőnkből, rátermettségünkből, önkiszolgáló módon. Viszont Jézus, a jó pásztor kínálja az Ő szolgáltatásait. Aki ismeri Jézust, mint személyes megváltóját, az érezheti a nyájhoz tartozás áldásait, amelyben az Úr betölti minden szükségünket.

Különösen ebben a helyzetben, amelyben benne vagyunk, különösen szükségünk van az Úr támogatására. Ezért, kérlek, kedves testvérem, vizsgáld meg a szívedet, hogy ismered-e a jó pásztort? Ismered-e Őt, mint személyes Megváltódat? Aki a nyájhoz tartozik, bizalommal teheti életének minden pillanatát a Mester kezébe. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Ámen.

IMÁDSÁG: Uram, köszönöm, hogy ismersz. Köszönöm, hogy ismered testi, lelki szükségleteimet. Kérlek, add meg nekem, add meg sokaknak a gyülekezetben, hogy mi is megismerhessünk Téged, mint személyes Megváltónkat, mint személyes Pásztorunkat. Kérlek, töltsd be a gyászolók szükségeit is, akik nemrég veszítették el szerettüket. Te vagy a vigasztaló, vigasztald meg őket is. Uram, könyörülj rajtunk! Ámen.

Publikálta

dr_kallai_imre.jpg

Dr. Kállai Imre