ELKÉPZELHETETLEN CSODA

ELKÉPZELHETETLEN CSODA

LEKCIÓ: János 11, 17-44

TEXTUS: János 11, 21

IMÁDSÁG: Szerető Atyánk az Úr Jézus Krisztusban! Dicséret és dicsőség legyen a Te nagy nevednek, hogy a mai istentiszteleten is összegyűlhettünk. Te vagy az élet forrása, te vagy a lelki élet forrása. Megújulni jöttünk az élő víz által, megtisztulni akarunk a drága vér érdeméért. Veled szeretnénk közösségben lenni, ezért kérjük Szentlelked erejét, végy lakozást bennünk! Ámen.

Kedves Testvéreim!

Hiszem, ha látom! – mondják sokan, mondjuk sokan. A mai történetben egy másfajta viszonyulással találkozunk. Mivel hiszel, látsz! Ha van benned hit, akkor látni fogsz! Arra szeretném a figyelmet fordítani ma Lázár történetén keresztül, Isten hogyan mutatja meg hatalmát, ha van bennünk hit! Ez történik akkor, amikor valaki befogadja Jézust az életébe, elfogadja Jézust, mint személyes megváltóját. Azt mondja ezzel az ember, a megtéréssel: Uram, hiszek, hogy láthassak! Uram, adj hitet, hogy látásom legyen!

A történet szerint Lázár meghalt, már negyednapos halott. Ekkor érkezik meg Jézus, egyértelmű az olvasó számára, hogy Jézus elkésett. Márta, a két testvér között a tevékenyebb, a beszédesebb, az okoskodóbb, Jézus elé megy: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! Miért nem voltál itt hamarabb? Miért nem indultál korábban? Miért nem jöttél akkor, amikor üzentünk.

A kétségbeesett, veszteségtől meggyötört lélek szemrehányása ez az Isten Fiának. Miért késel, Uram? - jajdul fel ma is a világ sóhajtása. Mikor lesz már vége annak a helyzetnek, amelyben benne vagyunk? Uram, nem látod, hogy ezrek, tízezrek, milliók halnak meg ebben a járványban? Rengetegen veszítik el a munkájukat, tömegeket próbál meg az a helyzet, amelyben benne vagyunk? Meddig késel, Uram? Miért nem indulsz el? Miért nem mozdulsz? Miért nem akarsz segíteni, hiszen, ha itt lennél, akkor nem lennénk benne ebben a helyzetben? Ha itt lennél, ha cselekednél, akkor ezek a dolgok nem történhetnének meg.

Talán éppen Te is olyan helyzetben vagy, hogy úgy érzed, késik a Mester az életedben. Annyira várod a szabadítását, annyira kéred, hogy jöjjön, de ő késni látszik. Testvérem, a mai történetben láthatjuk, hogy Jézus látszólag késik, de mindig időben érkezik! Csak mi, akik nem látjuk az Ő nagy dolgait, hatalmát, mi gondoljuk, hogy késik, pedig Ő időben érkezik.

A nagy veszteségben, friss gyászban mindenki sír, mindenki szomorú, maga Jézus is megindul ebben a helyzetben. Nem megy a gyászolók közé, hanem a sírhoz siet. Látják rajta, hogy Ő is megrendül ebben a helyzetben, János még azt is lejegyzi, hogy Jézus is sírt Lázár sírjánál. Neki is voltak érzelmei, viszont abban különbözik a gyászoló tömegtől, hogy Jézust nem sodorják el ezek az érzelmek. Ő nagyon is tudja, hogy mit fog tenni.

Odamegy a sírhoz és azt kéri, hogy mozdítsák el a követ a sír szájától. Márta természetesen továbbra is fontoskodik és megmagyarázza Jézusnak, hogyan működnek a halottas dolgok. Uram, ne tedd, hisz már szaga van. Minket is megrendít a halál, a gyász, elhiszem, hogy látni akarod elhunyt testvérünket, mert szeretted, de már szaga van. Meleg van, barlangi hűvös ide vagy oda, de már szaga van.

Márta, az Isten Fiának, a mindenható Úrnak, akire nézve az egész világegyetem teremtetett meg akarja magyarázni, hogyan működnek a dolgok… Márta érvelése teljes mértékben logikus, racionális, hibátlan következtetés. Viszont Jézus az, aki által eljött és eljön a világba a logika ellenére is megvalósuló csoda.

Márta blokkolja a csodát a logikus gondolkodásával, érvelésével. Pedig Jézus már korábban is megmondta neki, hogy Ő a feltámadás és az élet. Márta azt teszi, amit mi is nagyon sokszor teszünk. Jézus kér valamit tőlünk, mi pedig elkezdjük magyarázni neki, hogy miért nem tesszük meg a kérését. A magyarázat teljesen logikus, teljesen tökéletes, de nélkülözi a hitet! Márta emberi gondolkodás, emberi logika szerint beszél, ahogyan mi is tesszük nagyon sok esetben!

Igazad van Márta, de nem megmondtam már neked? Nem hallottad, nem jutott el a szívedig? Semmi sem tudja jobban blokkolni a csodát az életünkben, mint a saját emberi logikánk, saját emberi gondolkodásunk. Semmi sem tudja jobban blokkolni a csodát az életünkben, mint a képzettségünk, a neveltetésünk, a meggyőződésünk, amelyek visszavetik a hit mértékét az életünkben! Hiszen lehet blokkolni a csodát az életünkben! Ez történik Názáretben is: „És megbotránkoztak benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk: Sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában. Nem is tett ott sok csodát hitetlenségük miatt.” (Máté 13, 57-58)

Az emberi érvelésünkkel kizárjuk a természetfelettit az életünkből. Ez nem az ács fia? Mit várunk tőle? Nagyon sokszor túl okosak vagyunk Jézushoz! Nagyon sokszor túl intelligensek vagyunk a Mennyországhoz! Ezért megmaradunk a természetiben és eltaszítjuk magunktól a természetfelettit!

Nem megmondtam neked, ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Te most látsz és nem hiszel, kezdj el hinni és látni fogsz!

Ne blokkold a csodát az életedben! A fizikai valóságban úgy működnek a dolgok, hogy először látunk, aztán hiszünk. Az Isten országában ezek a dolgok fordítottak, hiszek és aztán látok! Ha azt akarod, hogy a természetfeletti behatoljon a földi életedbe, akkor hinned kell!

A fizikai valóság és a spirituális valóság között akkor kezdődik az átjárás, amikor az ember hisz. Jézus a közbenjáró, Ő az, aki lehetővé teszi, hogy a természet feletti találkozzon a földi valósággal. Jézusban a föld és az ég összeér. A személyes életedben akkor fogod ezt megtapasztalni, ha elkezdesz hinni!

Elvették a követ és Jézus imádkozik. Ebben az imádságban egy nagyon fontos dolog lesz nyilvánvalóvá előttünk. Jézus az Atyával már előre megbeszélte, hogy Lázár fel fog támadni. Ez eldöntött dolog volt. A hit megnyitotta Márta előtt az Isten titkát.

A spirituális valóságban ott vannak az eldöntött csodák, a fizikai valóságban pedig ezek megvalósulnak. A megvalósulás azért történhet meg, mert Jézus megnyitotta az utat a két világ között, a földi és mennyei világ között. Ő az átjáró, Ő az út! Viszont a megvalósulás vivő anyaga a hit. Tehát nem kell ostromolni az Istent a mi akaratunkkal, agresszív kéréseinkkel, hanem utat kell nyitnunk az Ő akaratának a hitünkkel!

Lázár kijön a sírból. A halott feltámad. Jézus azt kéri a jelen lévőktől, hogy oldozzák le a köteleket. Van feladata a feltámadás szemtanúinak is, ki kell szabadítani Lázárt az emberi kötelékekből, hiszen már él. Jézus azt akarja a jelenlévők életében, hogy ők is részesei legyenek a csodának! Jézus azt várja tőlünk is a gyülekezetben, hogy higgyünk az Ő szavának és legyünk részesei a csodájának, mely szerint az emberi élet megújulhat! Ámen.

IMÁDSÁG: Uram, köszönöm, hogy Te mindig időben érkezel az életünk kríziseibe. Uram, köszönöm, hogy a csodák Nálad előre el vannak készítve! Kérlek, adj hitet, hogy ne akadályozzam a Te munkádat a saját életemben. Adj hitet, hogy láthassam a Te csodáidat! Ámen.

Publikálta

dr_kallai_imre.jpg

Dr. Kállai Imre