Mi számodra a megtérés? Fogadalom vagy életprogram?

Mi számodra a megtérés? Fogadalom vagy életprogram?

Lekció: Máté 4, 12-17

Textus: Máté 4, 17

1. Fogadalom, vagy életprogram?

Kedves Testvérek! Újévet ünneplő szeretett gyülekezet!

Bizonyára mindenki számára ismerősek az újévi fogadalmak. Ezek általában az Óév napjához közeledve, vagy az Óév napján születnek, mielőtt éjfélt üt az óra és egyik esztendőből átmegy az ember a másik esztendőbe, és általában ilyen tartalommal bírnak: leszokom valamilyen káros szenvedélyemről, holnaptól kezdem a diétát, a következő évben többet sportolok, többet foglalkozom a családommal, a barátaimmal, többet spórolok. Ezektől remél az ember jobb, boldogabb, kiegyensúlyozottabb, egészségesebb, hosszabb életet. Azonban van valami mélységes igazság abban, hogy az emberi akarat önmagában kevésnek bizonyul és ezek a nagyon átgondolt, nagyon kitervelt fogadalmak az első keményebb megpróbáltatásnál zátonyra futnak. Valahogyan mégiscsak nehéz megküzdeni azzal, hogy az esti tízórainál ne tömje tele magát az ember, vagy, ha ideges, akkor ne kerüljön elő az a cigaretta. Azért a baráti társasággal mégiscsak le kell csúszni egy kis nasinak, plusz jó pár pohár italnak. Valahogy mégis fontosabb lesz a pénzhajhászat, mint a család, mert minden drágul, a sport meg ugye megerőltető, fájdalmas, csak már elfelejtette az ember ezt az érzést. A fogadalom megdől, az élet nem javul, az elkeseredettség, vagy a beletörődés dominál. És így egy idő után azt mondja az ember, már nem fogadkozom, úgysem sikerül betartanom.

Kedves Testvérek!

Csak nagyon kevés ember gondol arra, hogy a fogadkozások helyett, valami egészen mást is választhat. Valami egészen egyszerű és mégis nagyszerű, erőt adó üzenetbe is belefoglaltathatja az életét. Hogy az újév kezdetén életprogramot, minőségi célt is választhat magának, és benne rádöbbenhet arra, hogy nem jobbítgatni kell az életet, hanem valami egészen újat lehet, újat kell kezdeni. Ebben pedig nem egyedül kell kínlódni, mert Aki adja a megváltozott életet, Az, szavatolja is benne való megmaradást. Mennyivel másabb az Isten igéjével, az örök élet evangéliumával indulni, és amellett kitartani.

Ez a rövid híradás és felhívás, -a mai napra rendelt evangéliumi szakaszból-, Jézus Krisztus legelső szava volt ehhez a világhoz. Ezzel kezdte tanítását a földön. Ez volt legelső prédikációja, és minden további tanításának tömörített tartalma is. Mi a mennyeknek országa? Nos, ebben az Igében Jézus Krisztus csak egy dolgot mond róla, azt, hogy: “Térjetek meg!” És valóban az Isten országa legelső problémája az, amit megtérésnek nevezünk. Mert megtérés nélkül minden, ami benne van a Bibliában, csak elmélet, csak ismeret marad, amit szépen lehet magyarázni, megtanulni, de életújulássá soha nem válik. Én is sokszor beleestem már abba a hibába, hogy magyarázgattam, mint egy tantételt. Jézus nem magyaráz, hanem egyszerűen felszólít: Térjetek meg! Amíg valaki számára idegen a megtérés, addig idegen a menyország is. Elvont messzeségben levő dolog, reménytelenül elérhetetlen valami! Ezért jó, ezért lehet, ezért kell a fogadkozások helyett választani ennek az Újévnek első életprogramjaként, hogy Térjetek meg!

2. Akadály, vagy akarat?

Ennek a felszólításnak az éle ma már nagyon eltompult előttünk, egyszerűen nem vesszük komolyan, sokszor talán meg sem fogalmazott kifogások vannak bennünk a megtéréssel szemben. Az egyik ilyen téves kifogás, hogy már nem a megtérés hirdetése, ami Jézushoz vonz embereket, hanem az Istenélmény. Élmény kell! Ma már sokak számára ismerős egy szó, amit nagyon sok helyen alkalmazunk, talán az egyházban is, ez nem más, mint a flow érzése, vagy a flow élménye, ami olyasmit jelent, hogy ember teljesen el tud merülni abban, amit éppen csinál. Zene, vagy munka, vagy hobby terén nagyon sokat használt 21. századi kifejezés ez. És ha nincs meg a flow, akkor az zene, munka, hobby, élménytelen, örömtelen dolog.

Testvérek!

Had mondjam azt, hogy az Istenélmény igazi megélése is a megtérésben van, amikor teljesen, ahogyan vagyok, úgy, ahogyan vagyok, átadom magam az Úr Jézusnak nem takargatva előtte semmit, és rájövök arra, hogy jöhetek hozzá, hogy az én nyomorult, bűnös, elesett, beteg, szomorú, reménytelen, félelmekkel teli életemmel is tud mit kezdeni az én Uram. Megtérés kell, hogy rájöjjek miből, váltott meg az én Uram, hogy teljesen megette ezt és, hogy Nélküle ez elérhetetlen lenne a számomra, de Általa itt van, közelebb, mint gondolnám.

De szeretnék még két ilyen kifogást megemlíteni! Az egyik talán így hangzik: Miért térjek meg, úgysem lesz jobb a világ! Több, mint kétezer éve hangzik az evangélium, kétezer éve már, hogy eljött az Istennek országa, és hol van, mi látszik meg belőle a világon? Az emberek épp olyan önzők, hiúk, kegyetlenek, gonoszak, mint azelőtt voltak. Minek megtérni?

A héten olvastam valahol, hogy egyszer egy utcai prédikátor hirdette egy városban az Isten országa evangéliumát. A köréje gyűlt sokaság között volt egy föltűnően piszkos külsejű csavargó is, aki egy ideig egykedvűen hallgatta az Igét, de egyszer közbekiáltott: “Ugyan, hagyja abba! Hiszen már 2000 éve van keresztyénség és mennyiben vitte előbbre a világot?” Mire az utcai prédikátor hirtelen meg is válaszolt a közbeszólásra, mondván: “De hiszen tiszta víz meg több, mint 2000 éve van a világon, és a maga ruhája mégis piszkos!” Nem mondom, hogy nagyon finom volt a válasz, de van benne igazság. Azoknak, akik úgy érzik, hogy azért nem kell komolyan venni a megtérésre hívást, mert nem viszi, vagy nem ez viszi előbbre a világot, két dolgot szeretnék mondani. Egyik az, hogy amit itt az Úr Jézus mond, hogy elközelített a mennyeknek országa, akkor is igaz, ha valaki nem akar tudomást venni róla. Ebben a világban sokkal több van az Isten országából, mint amennyit sejtünk, sokkal több van Jézus Krisztusból, mint amennyit mi belevittünk. Jézus Krisztus mindnyájunk életét sokkal jobban megáldotta és előbbre vitte, mint ahogyan azt a legtöbben gondolnák. A világ leghaladóbb törekvései, a világbéke, az éhség felszámolása, stb., az mind-mind olyan gondolat, aminek a gyökere a mennyek országába nyúlik vissza. Bizonyos ideológiák, vallások, csoportok csak azt gondolják, hogy a nemes eszméket az előrébb vivő gondolatokat ők találták ki. Ezek azonban örök időktől fogva ott vannak az Istenben. Csak nem kutatjuk a gyökerét.

“Elközelített a mennyek országa” - mondja Jézus. Isten országa erői tehát nélkülünk is működnek a világban, Isten, Jézus Krisztusban belépett a földi történelem kusza folyamatába, szembefordult a rosszal, sőt a döntő győzelmet is kivívta már felette. A Krisztusban elközelített Isten országának nagyon sok ajándéka, áldása, “újsága” ma már magától értetődő kincse a világnak. A világért sem azt akarom ezzel mondani, hogy elégettek lehetünk magunkkal: Lám, milyen nagyot lendített a keresztyénség a világ haladásán! Nem! Nem vitás, hogy sokkal többnek kellene látszani Isten országa szépségéből a családjainkban, társadalmunkban, az egész világon, mint amennyi látszik. Nos, éppen annak, hogy a szívünkben, meg a házunkban, a munkánkban meg az egész világunkban nagyon kevés látszik a mennyországból, annak az az oka, hogy ellenállunk Jézus Krisztus megtérésre hívó szavának. Márpedig a legjobb orvosság sem használ semmit, ha a beteg nem veszi be. Már több, mint 2000 esztendeje van tiszta víz, de mit ér annak, aki nem mosdik, és nem frissíti föl magát vele?! Már több, mint 2000 esztendeje hangzik Jézus hívása: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa! - de mit használ az, ha nem térünk meg? Hiszen éppen azért nem látszik meg eléggé a több, mint 2000 esztendős keresztyénség jótékony hatása, mert Jézus Krisztusnak ezt, a legelső fölhívását nem vesszük komolyan! Mi vagyunk az akadálya annak, hogy a Jézus Krisztus halálának és feltámadásának a megváltó ereje jobban beleáradjon a világba! Éppen ezért mondja Jézus, hogy térjetek meg! Éppen ezért aktuális 2022. január 1-én újévi programként mindez!

De van egy másik kifogás is a megtérés komolyan vétele ellen. Nagyon sokszor hallottam: minek menjek templomba tiszteletes úr, minek kövessem Istent, hát az ott ülő is parázna, kétszínű, hazug, csaló, személyválogató, részeges, káromkodó, haragtartó. És a megtért hívő is gőgös, kioktató, fenyegető, erőltető, magát felsőbbrendűnek gondoló. Igen testvérek a templomba járó emberek, sőt a megtért hívők nagyon sok ember megtérését és hitre jutását gátolják. Ahogyan egykor Joó Sándor mondta: „nem tudtok nekem olyan rosszat mondani a megtértekre, aminél még több és még nagyobb rosszat ne tudnék én mondani rájuk, hiszen én is annak tartom magam és ezért tudom, milyen csúnya és taszító tud lenni a hívő ember!” De van ennél egy még szomorúbb dolog, hogy, aki így gondolkodik, aki ezzel nyugtatja magát, azon ez nem segít.

Amiért elzárta, ő lesz a felelős az elszámoltatásnál, de ez téged nem, ment fel az alól, hogy meg kell térned. Valami olyasmi ez, hogy a törvény nem tudása, nem ment fel a felelősség alól.

A megtért emberek sem angyalok, hanem emberek! Soroljam testvérek: Ábrahám a türelmetlen, aki gyermeket nemz a szolgálónak, hiába megígérte neki az Úr, vagy Dávid a parázna a más feleségét elvevő. Vagy Jakab és János, akik tüzet kérnek a samáriai falura. Vagy Péter a nagyokos. Pál a Barnabással veszekedő! Ha valaki akkor őrájuk nézett volna, ugyancsak lett volna oka megutálni a megtért embert! Hát azért térjek meg, hogy olyan legyek, mint, a nagy hívők a gyülekezetben, akiknek ilyen-olyan nyomorúság van az életükben? Én is ilyen legyek?

Ne légy ilyen testvérem! Az Úr Jézus sohasem mondta azt, hogy olyan legyél, mint Mózes, Péter, Pál, vagy éppen Kálvin. Jézus azt mondja: Tökéletesek legyetek, mint az én mennyei Atyám tökéletes! Olyan légy, mint Jézus Krisztus! Éppen azért térj meg te, mert körülötted egyesek olyan rossz példáját mutatják a megtért életnek! Te mutasd meg, mi az igazi megtérés! Nézzétek, talán éppen azért áll egy csomó emberi akadály az utatokba, hogy kiderüljön, igazán akarjátok-e követni Jézus Krisztust?! Talán éppen azért kell megütköznöd az úgynevezett hívők gyarlóságaival, hogy kiderüljön, mennyire komoly benned a vágy maga az Úr Jézus után.

Ott volt a 12 éve vérfolyásos asszony, aki Jézus Krisztus közelébe akart férkőzni, de nem tudott, mert rengeteg ember nyüzsgött körülötte. Zákeus is látni akarta az Úr Jézust, de aprócska ember volt, nem tudott átnézni az előtte állók feje fölött. És mégis mind a kettő elérte, amit akart: mert igazán akarta! A sorvadtkezű, aki nem mehetett be a templomba és mégis bement. Mindig lesznek emberek, akiktől nehéz odaférni Jézushoz, de te ettől ne hátrálj meg! Aki arra hivatkozik, hogy milyen utálatosak a hívők, az csak azt leplezi ezzel, hogy nem is akar igazán megtérni, nem is olyan komoly ügy számára, hogy a mennybe kerüljön! Akadály vagy, vagy akarat vagy testvérem, nem mindegy!

3. Most, vagy soha?

Azt mondja az Úr Jézus: Azért térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Ez a szó: elközelített, szó szerinti értelmében azt jelenti, hogy megfogható Isten szeretete, Isten mennyei ereje. Istent magát megfogható közelségbe hozta számunkra Jézus Krisztus! Szenteste halottuk: Hol van Isten? Velünk!!! Vagy nem jó a kérdés: Hol nincs Isten? Az a baj, hogy nem jó helyen keressük az Isten országát. Mert az Isten országa nem a csillagok fölött van, ahogyan Jézus mondja: Az Isten országa nem itt, vagy ott van, hanem az Isten országa mindenütt ott van. Mert az átfogja ezt a mindenséget és benne a világot. Ott van és ott lesz ebben az évben is, amikor egy gyermek keresztségben részesül ebben a templomban, ott lesz, amikor szól az igehirdetés, amikor valakinek elsőt, vagy utolsót dobban a szíve, amikor nagyon szomorú leszel, vagy nagyon vidám, egyedüllévőkkel és közösségekkel. Sikeresekkel és sikertelenekkel. Idősekkel, fiatalokkal, betegekkel, egészségesekkel. Mindekivel!!!

Ezért jött Jézus Krisztus. Őbenne az Isten megérinthetetlen igazsága bűnbocsánata, szentsége megváltó irgalma, dicsősége megújító életereje, bűn fölötti győzelme jött el. Így jött megfogható, közelségbe Jézus Krisztus által a mennyek országa. Ezért szenvedett! Ezért halt meg! Ezért támadott fel! Azért, hogy te is belépj, betérj, megtérj az Isten országába, hogy a szívednek, két kezednek, munkádnak, magadnak teljes megadásával te is hozzájárulj ahhoz, hogy ebben a világban ott, te körülötted minél jobban láthatóvá legyen az Isten uralma! Amely mindenütt ott van. De ez csak akkor valóság a számodra, ha megtérsz. Ha az összes bűnödet, és az egész életedet odaadod Jézusnak. Ha átmész a kereszten, meghalsz a bűnnek és feltámadsz az életnek. Itt és most, most, vagy soha! Kell-e ennél jobb alkalom erre, mint az évkezdés, és lehet-e jobb évkezdés ennél, most, 2022. január 1-én? Áldott, boldog újévet testvérek! Ámen

Publikálta

dr_kallai_imre.jpg

Dr. Kállai Imre