Kövesd Krisztust, és légy emberhalásszá!

Kövesd Krisztust, és légy emberhalásszá!

Lekció: Máté 4, 18-22

Textus: Máté 4, 19

Imádság: Szerető Atyánk! Hálás szívvel állunk előtted a mai istentiszteleten, köszönjük, hogy megtartottad életünket. Köszönjük türelmedet, amellyel hordozod hűtlenségeinket, nyomorúságainkat. Bocsásd meg, hisz annyi sokszor eldöntöttük már, hogy megváltozunk, de nem történt semmi. Saját erőnkből nem sikerül változnunk, ezért bizalommal járulunk most oda a véres Golgotához erőtlenül, hisz Krisztusban újulhatunk meg. Szentlélek Isten, kérlek, végy körül bennünket, töltsd meg a szívünket. Jézus érdeméért kérünk, hallgass meg! Ámen.

Kedves Testvéreim!

1. Új év, új program.

Teljesen természetes, ha az ember az új évben terveket szövöget. Sokszor az új év eseményei már behatárolják a terveket. Politikusok, vezető emberek terveket, jellemzőket fogalmaznak meg a 2022-es évet illetően. Egyházunk a hittanoktatást és a református iskolák kérdését állítja fókuszba. Vannak, akik a 2022-es esztendőt a családok évének tartják és természetesen mindannyian tudjuk, hogy a 2022. esztendő a politikai élet egyik négyévente visszatérő eseményét is magában hordozza.

Talán Galileában is sokféle program, terv volt megfogalmazva az adott évre. Bizonyára a növekedés, a termelékenység emelése, a halászat kiterjesztése volt az aktuális társadalmi, gazdasági cél. Minden bizonnyal Péter és András, Jakab és János életének is meg voltak a maga programjai. Minden bizonnyal a halászatuk kiterjesztése, bővítése, halfogási eredményeik javítása.

Minden programon, terven túl megjelent valami különleges, valami nem evilági cél és program, amit Jézus hirdetett meg. Eljött az idő, amikor Jézus Krisztus egy átlagos ács életet feladva elkezdett prédikálni, elkezdte messiási munkáját. Megkeresztelkedett a Jordánban, étment a kísértés napjain és elkezdte hirdetni az Isten országának közelségét és a megtérés szükségességét. Minden evilági programon kívül elkezdett hirdetni valami olyan programot, amely nem elsősorban a materiális, fizikai dolgokról szólt, hanem valami többről. A megtérés és a követés programját hirdette meg, amelyre meglepő módon nagyon sokan igent mondtak. Természetesen voltak olyanok is, akik meghátráltak, de épp a mai igénkben olyanokkal találkozunk, akik igent mondtak a krisztusi életprogramra.

2. Krisztuskövetés, mint életprogram.

Jézus Krisztus a Galileai tenger partján sétálva elhívja első tanítványait. Olyan embereket, akik egyszerű halászok voltak életükre nézve egyszerű tervekkel. Nem akartak ők semmi nagyon különöset, semmi világraszólót az élettől, hanem csak halásztak, igyekeztek munkájukból megélni, igyekeztek a mindennapokat túlélni. Örültek, ha hálóik megteltek és el tudták tartani a családjukat. A mindennapok szürkeségében töltötték az életüket, munkájukat.

Jézus elhívta őket, hogy tanítványai legyenek. Ez nem volt egy mindennapi döntés, hisz hajójukat, hálóikat el kellett hagyniuk, hogy Jézushoz csatlakozzanak. Sőt, Péter még családjától is búcsút mondott, hisz volt neki anyósa, minden bizonnyal volt felesége is. Jakab és János nem csupán a hálót, hanem édesapjukat is hátra hagyták, mert Krisztus megszólította őket. Ahogyan Jézus otthagyta az ács életformát, és egy éles váltással elkezdte prófétai, tanítói, megváltói munkáját, úgy tanítványait is egy teljesen más életformára hívta el, a követésre.

A Krisztus követése egy életprogrammá lett az első tanítványok számára, de úgy gondolom, hogy ez nincs másként ma sem. Aki tanítványnak szegődik, annak az életprogramjává válik a Krisztuskövetés.

Nagyon sokszor úgy gondoljuk, és úgy is élünk, hogy a hit, a Krisztusba vetett bizalom az csak olyan vallási aktivitás, amely kiegészíti a mindennapi életünket, megszépíti azt. De nem ezt látjuk a Bibliában. Aki elkezdte Krisztust követni, annak az élete középpontjába került a krisztuskövetés valósága. Mindennapjaikat, gondolataikat, indulataikat, érzelmeiket a követés kérdése, annak valósága, annak kihívásai határozták meg.

Fontos ezt az életprogramot jól értenünk. Mert mai is hív bennünket a Lélek az ige által erre az életprogramra. Ez azt jelenti, hogy az életem középpontjába Krisztus követése kerül. A megtéréssel, a krisztuskövetéssel megváltoznak a prioritások, megváltozik az ember identitása, viszont a tanítványság a tizenkettővel kapcsolatban egyszeri és sajátos történés volt a bibliai beszámolókban. Minket is tanítványnak hív az Úr, de nem pont ugyanolyan formai elemekkel, mint az első tanítványokat. Krisztuskövetőként megmaradhatunk hivatásunkban, de nem maradhatunk meg a bűnös életünkben!

3. Emberhalászat, mint Krisztuskövetés.

Péter és András, Jakab és János egyszerű halászok voltak, nem vártak nagy dolgokat az élettől, viszont Krisztus nagy dolgokra hívta el őket, olyanokra, amelyekre még ők sem gondoltak. Nem voltak a társadalom felső rétegében, egyszerű írástudatlan emberek voltak. Jézus mégis nagy tervekkel volt életüket illetően.

Egy új életprogramot kaptak, eddig halhalászok voltak, most pedig emberhalászatra kaptak megbízást, hisz a Krisztuskövetés mindig azzal is jár, hogy embereket kell halászni. Senki sem csupán maga miatt követi Krisztust, hanem a Krisztuskövetés emberhalászattal is jár.

Aki elkezdi Krisztust követni, akkor elkezdi ezt a követést másokra is ráragasztani. Egyértelmű, ha ismerünk egy jó orvost, akkor ajánljuk másoknak is. Elmondjuk, hogy milyen bajokkal küszködtünk és mostanra meggyógyultunk, amely neki köszönhető.

Aki Krisztus szabadításával találkozott, akkor az is akarva akaratlanul továbbadja ennek a szabadságnak a valóságát, nem tudja elhallgatni az életéből.

Kedves Testvéreim! Tegnap arról hallottunk, hogy az új évi programunknak azt a felhívást kell megtennünk, amelyet Krisztus tett 2000 évvel a világnak: Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa! Ezzel együtt a mai ige arra is rávilágít, hogy a krisztuskövetés nem történhet csak magunknak, Krisztus egyrészt arra hív, hogy követői legyünk, de ezzel együtt ebben a követésben az emberhalászatra is hív bennünket.

A halnak nem jó az, ha kifogják. Gondolhatnánk, hogy az embernek sem ezen az alapon a megtérés, mert kiemelődik abból a közegből, amelyben addig élt. Viszont nem félreértelmezendően pontosan arra kell gondolnunk, amit az emberhalászat jelent: az embernek nem jó a bűn tengerében elmerülve élnie, mert Isten nem arra teremtette az embert, hogy a bűn tengerében fuldokoljon. Dávid is erről beszél:

„Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem.” Zsoltárok 18, 17

Az embereknek nem jó a bűn tengerében elveszni, Isten arra hív bennünket 2022-ben, hogy emberhalászok legyünk a krisztuskövetésen túl, a krisztuskövetés következményeként.

Nagyon sokszor a keresztyénségünk arról szól, hogy vízből ki, vízbe be. Sajnos még az új élet gyakorlásában sem tudunk érdemben kitartani, mindig vissza-, visszanézünk a tenger mélyére, hogy nem maradt-e ott valami. Épp, hogy megszáradtunk, máris vizesek leszünk ismét. Nincs ez így jól!

4. Vannak közöttünk halászok?

Nem véletlenül választott Jézus halászokat, mert ahogyan a halhalászatban, úgy az emberhalászatban is nagyon fontos dolgokat kell tudnia, megtanulnia a halásznak.

  1. Türelem. Meg kell várni, míg a hal ráharap a csalira. Nem lehet állandóan rángatni. Türelmesnek kell lenni. Ha nem látjuk azonnal az eredményt, akkor tudni kell várni, mert meg fog érkezni az eredmény! A lelki munkában is elengedhetetlen a türelem.

  2. Kitartás az újra próbálkozásban. A hálós halászatban nagyon sokszor kellett a hálót újra és újra bedobni. A halász nem fáradhatott el, tudta, hogy talán a következő bedobás fog majd segíteni. Ne csüggedjünk el, ha már számtalanszor bevetettük a hálót, lehet, hogy a következő próbálkozás hoz majd eredményt az emberhalászatban is.

  3. Bátorság a tengerrel szemben, hisz a csónak oly kicsiny, a tenger pedig olyan nagy. A halász tudja, hogy a hullámokat hogyan kell kezelni. A keresztyénségben is szükség van a szembenállásra a tengerrel, szükség van a bátorságra, ahogyan Dániel vagy épp barátai esetében látjuk.

  4. Van szeme a jó halásznak észrevenni a megfelelő pillanatot. A halász tudja, hogy milyen időben érdemes és milyen időben reménytelen a halászat. Szükség van erre a látásra, amelyet az Úr meg tud adni, ahhoz, hogy a halászat eredményre vezessen.

  5. A halász tudja, hogy milyen halhoz milyen csali használható. A bölcs halász tudja, hogyan kell kifogni bizonyos halakat. Ezért beszél Pál Apostol is erről egy kicsit más formában: „Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket: mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket.” 1 Korinthus 9, 22

  6. A halász igyekszik észrevétlen maradni a halászat eredményessége érdekében. Az emberhalásznak sem magát kell mutogatnia, mert az elijeszti a halakat. Az emberhalásznak Krisztusra kell mutatni, ahol az emberek megtalálhatják az igazi szabadságot, az igazi szeretetet, az igazi kapcsolatot.

Testvérek! Vannak közöttünk halászok? Vannak közöttünk, akik Krisztust követve emberhalászokká akarnak lenni? Mert sokan vergődnek errefelé is a bűn tengerében. Sokan fuldokolnak a szenvedélybetegségben, a békétlenségben, okkult megkötözöttségben, házassági krízisben, kínzó gondolatokban, kihűlt családi fészekben. Induljunk el, legyünk Krisztuskövető emberhalászok! Ámen.

Publikálta

dr_kallai_imre.jpg

Dr. Kállai Imre