A szív megszaggatása

A szív megszaggatása

Lekció: Jóel 1

Textus: Jóel 2, 12-17

„De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva! Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz! Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és visszavonhatja még a veszedelmet! Ki tudja, hátha most is megbánja, és áldást hagy maga után? Hozzatok étel- és italáldozatot Isteneteknek, az Úrnak! Fújjátok meg a kürtöt a Sionon! Tartsatok szent böjtöt, hívjátok istentiszteletre a népet! Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést, gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is! Jöjjön ki lakásából a vőlegény, a menyasszony is a szobájából! A templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok, az Úrnak szolgái! Így szóljanak: Szánd meg, Uram, a népedet, ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet! Ne csúfolhassák őket a nemzetek! Miért mondanák a népek között: Hol van az ő Istenük?”

Imádság:

Csak Benned, csak Benned nyugszik meg szívem.
Csak Benned, csak Benned nem félek már.
Csak Benned, csak Benned rejtőzöm szüntelen,
Mert Jézus, Te vagy kősziklám.
Csak Tőled, csak Tőled kaphatok gyógyulást,
Csak Tőled, csak Tőled remélek jót.
Csak Tőled, csak Tőled nyerek feloldozást,
Mert Jézus, Te vagy Megváltóm.
Csak Érted, csak Érted keresztem felveszem,
Csak Érted, csak Érted mozdul szívem.
Csak Érted, csak Érted terheim vállalom,
Mert Nálad van mind, Jézusom.

Kedves Testvérek!

Jóel próféta könyvét kezdtük el olvasni a mai nappal kalauzunk szerint. Egy olyan kisprófétáról van szó, akinél nehéz behatárolni az írót, a kort és az időt is, amikor íródott. A szerzőről annyit tudunk, mi volt a neve és ki volt az apja. Jóel nevének jelentése: Jahve az Isten.

A prófétai könyv azzal kezdődik, hogy egy sáskajárás tönkre teszi a zsidó népet anyagilag, lelkileg, minden szempontból.

Talán a mindenre kiterjedő pusztulást a legjobban az első fejezet 16. verse írja le: „Szemünk láttára veszett ki az élelem, az öröm és a vidámság Istenünk házából.” Egy teljes anyagi és érzelmi kiüresedés, leromlás lett úrrá a nép életében. Jóel szavai felfedik, hogy ezek a körülmények a nép bűneinek következményei. Szétesett, lerongyolódott az élet és Jóel a Szentlélek által egy megoldást kínál, egy olyan kulcsot, amely minden bántó, romboló körülménnyel szemben megoldást kínál.

A prófétai üzeneteket mindenképp úgy is kell megközelítenünk, mint kortalan üzeneteket. Ezért is nem elsőrendű kérdés, hogy ez a prófécia a fogság előtt vagy után keletkezett. Mind a két korban aktuális az üzenete és aktuális számunkra is a prófétai szó.

A sáskajárás, a pusztítás, a kiüresedés egyre hangsúlyosabb nemzetünk, egyházunk és a saját lelkünk szempontjából. Szemünk láttára vész ki a gyülekezeteinkből az élelem, az öröm és a vidámság. Egyre kevesebb helyen van már mennyei kenyér, lelki táplálék, egyre kevesebb helyen van már a gyászt felváltó öröm és vidámság az Úrban. Szemünk láttára történik a sáskajárás, amikor is az ellenség kilopja, elpusztítja a gyülekezeteinkből, a családjainkból és a mi lelkünkből a táplálékot, az örömöt és a vidámságot.

Lelkésztalálkozókon, konferenciákon számtalanszor elhangzik a felhívás, hogy imádkozzunk egyházunk lelki megújulásáért, a változásért. Mindig olyan örömmel hallom ezeket a megszólalásokat lelkipásztori és presbiteri vezetők szájából, de ezzel együtt mindig kérdések is merülnek fel bennem a saját szolgálatomat és ezen megszólalásokat illetően is. Mert valahogyan a jóeli próféciából is az jön át, hogy az akkori nép érzékelte a problémákat, kiüresedést, de ezen folyamatokat közönyös tekintettel végig nézték: szemünk láttára... történtek a dolgok. Látjuk, hogy rosszak ezek a folyamatok, hogy rossz az az irány amerre tartunk, de igazából nem tettünk érte semmit.

Olyan ez, mint valami seb az ember lábán. Először csak kis elváltozás, amely talán elmúlik majd egyszer. Aztán csak nem múlik el, egyre nagyobb lesz, egyre duzzadtabb, egyre gyulladtabb. Ugyan tudja az elszenvedője, hogy egyre rosszabb a helyzet, de nem tesz semmit, nem keres orvost, segítséget. Mígnem olyanná fajul az elváltozás, hogy később az ember életébe kerül, vagy legalábbis a végtagot amputálni kell. Utána pedig már nagyon bánkódik a nemtörődömsége miatt, de már nem lehet változtatni.

Valami ilyesmi hangulatot tükröz a prófétai beszámoló és valami ilyen magatartás jellemez bennünket is a közösségi és egyéni lelki életünk sebeit illetően: majd lesz valami, majd lesz valahogy...

De Istennek nem ez az akarata, hogy ilyen közönnyel nézzünk az egyházunk, a gyülekezetünk, a magunk és mások életére. Nem lehet magunkat azzal nyugtatni, hogy az Úr ezt így akarja, ha akar ad változást, ha nem akar akkor nem. Isten akar adni változást ma is, mindig is akart. Isten a te életedbe is akar változást hozni, mert Isten egy változtató, egy sorsfordító Isten. hogy megváltozzon a népének sorsa. Isten meg akar szabadítani téged is, gyülekezeteinket is a sáskajárás következményeitől: a kiüresedéstől, a vidámság és öröm elvesztésétől.

Szenvedünk nagyon sokan a kiüresedéstől, a közönytől. Ezek viszont egytől egyig, mind a bűnnek a követkeményei. Jóel is arról beszél, hogy nem véletlenül történt ez a nép életében, hanem azért van ez így, mert bűn van az életükben és elszakadtak Istentől.

Jóel prófétán keresztül Isten egy kulcsot akar a kezünkbe adni, amely megoldást jelent Izrael életében és a mi életünkben kialakult nehéz helyzetekkel szemben. Mert Jóel próféciája kortalan, hiszen nemcsak most van Jóel könyvéről szó, hanem Péter apostol is Jóel prófétát idézi pünkösdkor – az egyik legnagyobb és talán legtüzesebb prédikációjában.

Nem tudom tudjuk-e, hogy mi az a mesterkulcs? A mesterkulcs egy olyan kulcs, amely minden zárat nyit. Úgy van kialakítva a kulcsmester által, hogy nem csupán egy zárhoz alkalmas, hanem minden zárat nyit.

Mindannyiunk élete, élethelyzete, nehézségei, problémái egyediek. Minden problémához, minden cellához, amelybe bezárattunk van egy kulcs, de Isten a népének egy olyan kulcsot, egy mesterkulcsot akar adni, amely segítségével minden egyes élethelyzet, minden megrekedt, kiüresedett, megromlott és elszegényedett élet megkaphatja a megoldást.

Ez a mesterkulcs – amit akkor is és most is úja és újra ismétel Isten – a szív megszaggatása, az igazi megtérés, az igazi bűnbánat. Jóel próféta felhívása szerint a sáskajárás, a pusztítás orvossága a lelki megújulás a bűnbánat, az igazi megtérés, a szív megszaggatása.

A nép a bűn következményeitől szenved, emiatt nyög. Kérik az Urat, hogy segítsen, az Úr pedig elsősorban nem a következményekre ad megoldást, hanem az okra, amely a következményeket okozta.

Mindennel próbálkozunk az életünk problémáinak a megoldásában. Sokféle technikát alkalmazunk, olvasunk könyveket, próbáljuk megjobbítani magunkat, de nem sikerül.

A mesterkulcs a szív megszaggatásának az életformája, a bűnbánat, az igazi megtérés. Ez nem egy egyszeri alkalom, hanem egy hozzáállás, egy attitűd, amely meghatározza az ember mindennapjait.

„Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva! Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz!”

Felmerülhet a kérdés, hogy miért van szükség bűnbánatra? A bűnbánatra, a szív megszaggatására a bűn létezése miatt van szükség, mert a bűn létezik, bármennyire is próbáljuk ezt kikapcsolni a gondolkodásunkból. Milyen érdekes, hogy a bűn szó nem egy gyakran használt szó. Sokan azt gondolták, hogyha az ember életszínvonala elér egy bizonyos szintet, akkor megszűnik a bűn, de ez nem történt meg.

Nem gyakran hallunk vagy olvasunk a bűnről. A világi média is igyekszik palástolni azt és megcímezzük mentális zavarnak, botlásnak, körülmények összejátszásának és még sorolhatnánk.

A Biblia szerint a bűn az isteni, szent normától való eltérés. Akkor történik bűn, amikor az ember eltér az isteni normától. Isten nem tolerálja a bűnt, szent és tökéletes létezésébe nem beilleszthető a bűn. Ahogyan nem szívesen élünk együtt a lakásunkban a szeméttel, ahogyan nincs helye a műtőben a baktériumoknak, ugyanúgy nem összeegyeztethető Istennel a bűn.

Tehát a bűn az eltérés az isteni normától és elválasztáshoz, szeparációhoz vezet. Megrontja a kapcsolatot Istennel és következménye az elválasztás.

A bűn tehát elválaszt. Elválaszt Istentől és ezen keresztül sok minden mástól. Ez a halál. A Biblia nem csupán a fizikai értelemben vett halált ismeri, hanem az isteni értelmezésben a halál sokkal összetettebb képet mutat.

A bűn zsoldja a halál, az elválasztás, a szeparáció. Amikor valaki fizikai értelemben meghal, az is a bűn következménye, mert elválasztódik a fizikai teste a lelkétől, az életet munkáló lélektől.

A bűn elválaszt önmagunktól is, ezért dobják el sokan az életüket, mert nem tudnak azzal együtt élni, amit tettek vagy amit gondolnak, akivé ők maguk váltak.

A bűn elválaszt egymástól, ezért lehet beszélni a házasság, a családok, gyülekezetek haláláról.

A bűn örökre elválaszt Istentől, ezért lehet beszélni az örök kárhozattól, az örök szeparációról, a pokolról, amikor Istentől való elszakítottságunk kiteljesedik és örökkévaló lesz.

Tehát a bűn eltérés az isteni normától és következménye a szeparáció, elválasztás Istentől, aminek a következménye a halál. A bűn az életet halállá változtatja, mert elszakít.

Ettől az elszakítottságtól szenvedünk sokan és kérjük Istent, hogy szabadítson meg ezektől a következményektől. Hogy mentse meg az életünket, hogy hozza helyre az érzelmi életünket, hogy hozza helyre a házasságunkat, hogy hozza helyre a rossz döntéseink következményét.

Azt nem akarjuk, hogy a bűneinkkel foglalkozzon, csak azt szeretnénk, hogy azok következményeitől szabadítson meg. Mintha azt mondanánk az Úrnak: Istenem hagyd a bűnömet, csak annak következményeitől ments meg, kérlek!

Jézus Krisztus is, amikor elé hozzák a bénát, a bűneit bocsátja meg és aztán gyógyítja meg a betegségét.

Mert Isten olyan, mint egy jó orvos, aki nem csupán a lázat akarja megszűntetni lázcsillapítóval, hanem szeretné megszüntetni a láz okát, a belső fertőzést, amely miatt újra és újra visszajönnek a tünetek.

Isten Hóseás prófétán keresztül is arra hívja fel a figyelmünket, hogy a bűn az alapvető probléma és nem más:

„Térj meg, Izráel, Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el!” Hóseás 14, 2

A mai ige rávilágít egy olyan dologra, amely a halált változtatja életté, amely kivezet az elválasztottságból: a szív megszaggatása, az igazi megtérés, az igazi bűnbánat.

Mit is jelent a bűnbánat, a megtérés, a szív megszaggatása?

Egy lelkipásztor úgy fogalmazta meg, hogy az egy belső elhatározás és eltökéltség, hogy elfordulok a bűntől. A halál, a bűn, az elszakítottság helyett inkább az életet, az Istennel való újrakapcsolódás lehetőségét választom

Nehezen nézünk szembe az életünk süllyedését okozó okokkal, a motivációinkkal, a bűneinkkel, inkább csak a következményeiktől akarnak szabadulni. Ezért is fordulunk máshoz, ezért keresünk máshol megoldást a következményekre, nem pedig Istennél. Lesznek az emberek függői munkának, szerelemnek, szereknek, kapcsolatoknak.

Ha nincs megtérés, ha nincs a szív megszaggatása, akkor felesleges az egyéni életünk és a gyülekezetünk megújulásáért imádkozni. Ilyen esetben felesleges időpocséklás az imádság.

A megújulás a te életedben kezdődik. Amikor te odaállsz az Isten elé, megszaggatod a szívedet és azt mondod, hogy: Uram ott van a szívemben a bűn, a nyomorúság, a paráznaság, amit én nem tudok legyőzni, kérlek Te győzd le bennem!

Ne pazaroljuk az időnket arra, hogy más helyeken keressük a megoldást, hanem vegyük kezünkbe azt a kulcsot, amit Isten a kezünkbe ad! Szaggassuk meg a szívünket és induljunk el a belső megújulásnak az útján, amely kivezet minket a halálból és amely által helyreáll az ember kapcsolata Istennel! Ámen.

Imádkozzunk!

Drága Urunk, megvalljuk őszintén előtted, hogy nagyon sokszor elönt és eluralkodik rajtunk a közöny, nagyon sokszor csak megüresedve, megszürkülve szemléljük a saját lelkünk és mások lelkének a kiüresedését. Bocsásd meg Urunk, hogy annyi sokszor rezignáltan, beletörődve vesszük tudomásul, hogy kiveszett az egyházunkból, a gyülekezetinkből a lelki táplálék, a Benne való öröm, a Benned való vidámság! Urunk Szentlelked erejét kérjük, hogy indítsd bűnbánatra a mi szívünket! Add, hogy megértsük a szív megszaggatásának mély üzenetét és add Urunk, hogy ne csupán a bűnök következményeivel akarjunk foglalkozni, hanem annak a gyökerével is! Add Urunk, hogy merjünk szembenézni a lelkünk mélyén lévő bűnök fájdalmával azért, hogy megszabadulhassunk a Te dicsőségedre! Ámen.

Publikálta

dr_kallai_imre.jpg

Dr. Kállai Imre