Krisztus katonáinak lelki harcai

Krisztus katonáinak lelki harcai

Lekció: Efezus 6: 10-20

Textus: Efezus 6: 10-12

„Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak."

Kedves Testvéreim!

Szeretnék egy sorozatot tartani a gyülekezetben arról, hogyan éljünk győzelmes keresztyén életet, hogy kerekedjünk felül az ördög mesterkedéseivel szemben. Erről a lelki harcról nagyon szemléletesen és részletesen beszél Pál az efezusi levélben, viszont olyan mélységes témákat érint, amelyet kár lenne leszűkíteni csupán egy istentisztelet keretébe.

Egy sakkversenyző múzeumlátogatásra indult. Nagyon szerette nézegetni a régi és kortárs műveket. Látogatása során megpillantott egy festményt, amely egy sakkjátszmát ábrázolt. A sakktábla egyik oldalán ült az ördög szokványos ábrázolásban. Ördögi vigyor volt az arcán, hatra dőlve a székében, dörzsölte a kezét, hisz már csak egy lépése volt attól, hogy sakk-matt-ot adjon az ellenfelének. Ellenfele egy aggódó fiatalember volt, akinek az arcán félelem ábrázolódott, rágta a körmeit, izzadt a homloka és a teljes kilátástalanság sugárzott az arcáról, mert ő is látta azt, hogy ezt a játszmát elveszítette. A kép egészének üzenetéből érthető volt, hogy ez a sakk játszma a fiatalember lelkéért folyik. A kép címe az volt: sakk-matt.

A látogató sokáig állt a kép előtt, órákon keresztül. Egyszer csak megszólította a múzeum egyik munkatársát és sakktáblát kért. Valahonnan kerítettek egyet és a sakkversenyző a kép előtt leülve pontosan felrakta a bábukat, ahogyan a festményen volt. Még szemlélte az állást és egyszer csak mosolyogva felnézett a képre és azt mondta a fiatalembernek:

- Ez a játszma még nincs veszve. Van egy másik lépés, amivel elkerülheted a vereséget és megmenekülhet a lelked.

Kedves Testvérem!

Ezt az üzenetet szeretném az ige alapján kibontani mindannyiunk előtt és leginkább előtted. Hiszen a Biblia ezt az örömhírt tolmácsolja felénk is: ez a játszma még nincs veszve, még megmentheted a lelked!

Talán sokszor érezted már, hogy az élet, a terhek, az események padlóra tettek. Az ördög mesterkedései felül kerekedtek az életeden és úgy érzed, hogy elveszett a játszma, mert olyan hibát követtél el, olyan vétek van az életedben, aminek nem lehet más eredménye, minthogy elveszíted a lelked. Talán már fel is adtad az életed és azt mondtad, hogy neked már nincs esélyed a győzelemre, mindig vesztes maradsz a lelki harcokban.

De hidd el, van egy másik lépés, van egy olyan lépés, amellyel megmentheted a lelked!

Valahogyan az egész Bibliában egy küzdelemnek, egy sakkjátszmának vagyunk a tanúi, amely a jó és a gonosz között, Isten és a Sátán között zajlik. Isten megteremtette a mennyei világot, ez volt a nyitó lépése, de az Ördög fellázadt és az angyalok egy harmadát lázadásba sodorta.

Ezután Isten megteremtett a földi világot, a tökéletes embert, erre a Sátán a következő lépésben behatolt a tökéletes világba. Behozta a bűnt az első emberpár életébe és tönkretette azt, amit Isten tökéletesnek alkotott. Ezt követően Isten bőrruhával fedezte be az embereket, de azután a Sátán gyilkosságba vitte Káint.

Ezek után elhatalmasodott a bűn a világban, de az Úr megmentette Nóét és családját, rajtuk keresztül újra benépesedett a föld. Utána megint összezavarodott az emberiség, mert Bábel tornyát építik meg, de az Úr elhívta Ábrahámot, hogy kihívja népét a világból. Ezt követően a zsidó nép fogságba került Egyiptomban, de az Úr elhívta Mózest és megszabadította népét.

A bűn ezek után is elhatalmasodott az emberek között, még a választott nép életében is, de az Úr emberré lett és Jézus Krisztusban eljött a világba. A gonosz erre kísértette, de az Úr mindvégig kitartott. Az ördög továbbment és elpusztította a választott Fiút és keresztre feszíttette. És azt hitte, övé a győzelem, hogy sakk-matt, legyőzte Istent, mert minden, amit megalkotott azt ő végérvényesen tönkre tette. De arra nem számított, hogy Jézus Krisztus legyőzi a halált, hogy feltámad a halottak közül.

Micsoda lelki értelemben vett harc?

Viszont ebben a küzdelemben te is részes vagy, az utolsó lépés a Tiéd! Vajon tudsz-e győzedelmeskedni a Sátán felett, azok után, amit Isten az Ő Fiában érted tett? Vajon rá tudunk-e állni Krisztus győzelmére? Vajon el tudjuk-e kerülni, hogy a Sátán véglegesen sakk-mattot adjon az életünknek, hogy félreállítson és visszavessen attól, hogy megtapasztaljuk, megéljük Isten ajándékait?

Mert a Biblia és az efezusi levél tanítása is arról tanúskodik, hogy az igazi harcok elsősorban nem a fizikai valóságban vannak, hanem a spirituális valóságban, a mennyei színtéren. Ezt látjuk Jób könyvében és erről beszél Pál apostol is az efezusi levélben: nem test és vér ellen van tusakodásunk, amely azt jelenti, hogy nem a látható világban történnek az igazán nagy harcok, hanem a látható küzdelmek mögött mindig lelki, spirituális harcok állnak.

Minden a spirituális világban dől el. Pál beszél arról, hogy a földi kereteke között megtapasztalható áldások már előre el vannak készítve a mennyekben. Jézus Krisztus áldozata, győzelme már mindenekelőtt el volt készítve. Még meg sem születtünk Jézus Krisztus már meghalt értünk, testvérek!

Ugyanakkor arról is beszél Pál apostol, hogy a gonosz is résen van és mindent elkövet, hogy ezen áldások ne valósuljanak meg az életedben, hanem a pusztulás legyen az osztályrészed. Nemcsak az áldások vannak elkészítve a láthatatlan valóságban, hanem az átkok is. Az életünk megrontásán is munkálkodik egy másik erő, a gonosz.

Aki nem test és vér, nem fizikai valóság, hanem láthatatlan hatalom. Az ördög valóságos, igazán létezik és azt akarja elérni, hogy az Isten akarata ne valósuljon meg az életedben, hogy Isten számodra elkészített áldásaihoz ne férj hozzá. És az az igazság, hogy a Sátán nagyon jól ismer bennünket.

Csapatjátékok esetében a mérkőzés előtt az ellenséges csapat edzője általában megnézi az ellenfél korábbi versenyeit azért, hogy megismerje azt, hogy mi a csapat gyengepontja. Figyeli, hogyan lehet megfogni őket a játék során.

Kedves Testvérek!

Az ördög is így van az életeddel kapcsolatban. Nagyon jól ismer téged. Sokszor végig nézte már az életed történéseit. Nagyon jól ismeri a gyermekkori sérelmeidet, traumáidat. Nagyon jól tudja, melyik az a gomb, amelyet, ha benyomnak rajtad, akkor kiborulsz. Nagyon jól ismeri a rejtett vágyaidat, álmaidat és pont azon keresztül fog megközelíteni, pont azon keresztül fog támadni azért, hogy földre vigyen, hogy elpusztítson, hogy visszatartsa az életedet az Isten előre elkészített áldásaitól. Vissza akar tartani attól, hogy megtérj, hogy élj.

Tudja, hogyan kell téged félreállítani, elfoglalttá tenni, tudja, hogy éppen mi az a kísértés, függőség, amellyel tönkre tudja tenni az életedet. Nem azzal fog kísérteni a Sátán, amire nem vagy fogékony, hanem azokkal, amik a gyengepontjaid.

Persze ezt mindig úgy teszi, hogy ne vegyék észre. Igyekszik különösen odafigyelni arra, hogy észrevétlen maradjon. Mindig keres magának egy gazdatestet, amelyet használva kúszik be az életünkbe. Ádám és Éva esetében a kígyót használta gazdatestnek és fel sem tűnt Ádámnak és Évának, hogy kivel van dolga. Jézus Krisztus estében volt, hogy a böjtöt használta, hogy kísértse a mestert vagy éppen kőszikla tanítványát, Pétert.

Használja mindannyiunk életében, a te életedben is a gazdatesteket, nehogy észrevedd, hogy Ő áll a dolgok mögött. Neki mesterkedései vannak, mert mesteri módon csinálja. Rejtőzködik és nagyon jól ismer, nagyon jól tudja, min keresztül tud a legkönnyebben belekúszni az életedbe.

Ha szenvedsz a látható életed küzdelmeivel, testi vagy lelki betegséggel, lelki harcokkal, visszatérő bűnökkel, sérelmekkel, akkor ne a látható dolgokban keresd a megoldást, hanem a láthatatlanokban találd meg azt. Ne a fizikai valóságot akard megjavítani, hanem azokat a láthatatlanokat, amelyek mögöttük vannak. Nézz a dolgok mögé, hogy észre vedd az ördög mesterkedéseit!

Nagyon fontos látnunk az efezusi levélben, hogy az ördögnek már nincs hatalma! Már legyőzetett hatalom ő, hisz Jézus Krisztus legyőzte halála és feltámadása által. A gonosz egy olyan fegyvert tart a fejünkhöz, amiben nincsen töltény.

A gonosznak csak akkor van hatalma, ha beleegyezel abba, amit kínál. Akkor válik erőssé, ha együttműködsz vele. Az ördög ereje a Te erőd, mert a gonosz hatalma csak akkor tud kiteljesedni, ha beleegyezel.

Hiába mondják sokan, hogy az ördög így, meg az ördög úgy... Nem lehet rákenni a dolgokat. Ő egy legyőzött hatalom, Jézus Krisztus sakk-mattot adott neki azzal, hogy legyőzte őt a halálban. A gonosz ravasz, mesterkedik, de csak akkor van ereje az életed felett, ha beleegyezel.

És sokan bele is egyeznek és azt mondják, hogy azért vagyok agresszív, mert ilyen családból származom. Azért iszom többet, mint kellene, mert én is ezt láttam. Azért vagyok mindig szomorú, mert sokat bántottak. És máris engedjük, hogy a gonosz hatalma kiteljesedjen az életünkben. És mesterkedése, hogy távol tartson az Úr hatalmának átélésétől, máris beteljesedik. Próbáljuk megmagyarázni, de ezzel adjuk az erőt a gonosznak a mesterkedéseihez.

Ezért mondja Pál apostol, hogy „erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében.” (10. vers)

Ne a magunk erejében erősödjünk meg, ne a magunk kitartásában, gondolataiban bízzunk, hanem az Úr erejében erősödjünk meg, hisz a magunk ereje által csak az ördög erősödik. Mert, ha azt mondod, hogy na majd én megállok a gonosszal szemben, majd én ellenállok a kísértésnek, majd én megmutatom, hogy hogyan kell hívő életet élni, akkor a Te erődet fogja felhasználni a gonosz arra, hogy legyőzzön.

Ha valaki összeszorított foggal akarsz megállni az ördög mesterkedéseivel szemben, akkor el fogsz bukni, mert ő épp a Te erőd által tud kiteljesedni és azt az erőt, amit a vele való harcra fordítunk azt fogja ellenünk felhasználni.

De ha, mi Krisztusra támaszkodunk, ha Krisztus katonáiként állunk bele a harcba, akkor lehet győzelmes hívő életünk. Jézusban tarts ki, Őbenne áll meg és akkor meg fogsz tudni állni az ördög mesterkedéseivel szemben. A mi akaratunk az ördög ereje, ezért az Úr akaratában kell bíznunk!

Többször elhangzik ebben a részben, hogy meg kell állni az ördög mesterkedéseivel szemben. Nem feltétlenül ellenállást jelent ez, hanem ott kell megállnunk, ahol az Úr mondja. Megállni ott, ahol biztonságban vagyok, ahol nincs rám hatással a gonosz jelenléte.

Olyan ez, mint amikor az ember hideg esőben kint van a szabad ég alatt, de van esernyője. Ha valaki a zuhogó, hideg esőben az esernyő alatt áll, akkor nem lesz vizes. Ugyan az esernyő nem szűnteti meg az esőt, de nem lesz vizes az az ember, aki használja azt. De, ha valaki kilép az esernyő alól, lehúzza és nem használja, akkor elázik.

Az Úr ereje védelmében kell megállni! Ne lépj ki belőle!

Egy apa és a fia egy préritűz kellős közepén ragadt. Belekapott a tűz a préri száraz növényeibe és hihetetlen gyorsan terjedt azon a területen az erős szél miatt. Az apa látva a veszélyt és azt, hogy nem tudnak elfutni előle, a tűz elől való menekülés közben egy kis területet pillantott meg, amely a szél tűzhordó ereje miatt már kiégett a növényzet. Fiát belehelyezte ebbe a kis területbe, és ezt mondta neki:

- Bármi történik, állj itt szilárdan és ne mozdulj el innen! Nem lesz bántódásod, mert itt a tűznek már nincs dolga, már kiégett ez a rész.

Kedves Testvérek!

Ezért mondja az Ige, hogy Jézus Krisztusban kell megerősödnünk, mert Jézus Krisztus már átélte a tüzet ezért, ha benne maradsz szilárdan, akkor biztonságban vagy, mert a sátánnak Vele már nincs dolga! A gonosz Jézuson már kitombolta magát, de Jézus Krisztus – legyőzve a halált – egy olyan terület, ahol a sátánnak már nincs dolga!

Jézus legyőzte a gonoszt, akinek csak akkor van ereje, ha kilépsz az esernyő alól, ha kilépsz a biztonságos területről. Ereje akkor van, ha beleegyezel.

Pál apostol arról is beszél, hogy „éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok.” (13. vers)

Pál apostol sokszor volt római felügyelet alatt és megfigyelhette a római katonák felszerelését. Ennek analógiájára ír a levelében a lelki fegyverzetről és azt üzeni, hogy fel kell öltözni az Úr teljes fegyverzetét, ahhoz, hogy az ember meg tudjon állni a gonosz mesterkedéseivel szemben.

Hat dologról van szó, amelyből háromnak állandóan a hívő emberen kell lennie:
„Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére.” (14-15. vers)

A következő három felszerelés mindegyikénél szerepel a „vegyétek fel” parancs, vagyis ezeket a lelki fegyvereket alkalomszerűen, szükség szerint kell magunkra venni: „Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely Isten beszéde.” (16. vers)

Az Úr megalkotta ezek a fegyvereket, nekünk csak annyi a dolgunk, hogy felvegyük. Isten elkészítette számodra a szükséges felszerelést a lelki küzdelmeidhez, de nem fogja helyetted felvenni azokat. Ezeket Isten adja, de nem adja fel rád! És csodálkozunk, hogy nincs győzelmes keresztyén életünk, pedig csak fel kellene öltözni. Cseri Kálmán bácsi fogalmaz úgy ennek az igének a magyarázatakor, hogy a hívő emberek pizsamában szaladgálnak a harctéren, mert nem veszik fel a lelki fegyverzetet.

Valóban nagyon fontos felölteni magunkra a lelki fegyverzetet és Krisztusban lenni, hiszen vannak lelki harcaink. És ahhoz, hogy megállhassunk az ördög mesterkedéseivel szemben Jézus Krisztusban kell gyökerezni az életünknek. Mert egyedül Jézusban van lehetőségünk a győzelemre. Ő elkészítette minden ember számára a lelki fegyvereket, amiket fel kell venni.

Erősödj meg Jézus hatalmas erejében és öltözz fel, hogy győzz a gonosz elleni harcban! Ámen.

Publikálta

dr_kallai_imre.jpg

Dr. Kállai Imre