Nincs semmi gát

TEXTUS: „Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember: Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és a főember, és megkeresztelte őt.” ApCsel 8, 35-38

Kedves Testvérek!

A mai igeszakasz az etióp kincstárnok megtéréséről beszél. Sokféle üzenet van ebben a szakaszban, de én csak egy fontos gondolatra szeretném ráirányítani a kedves hallgatók figyelmét. Jézus Krisztusban a megtérés előtt nincs semmi gát! Ez a kincstárnok nem volt zsidó, sőt a törvény szerint méltatlan volt ahhoz, hogy közeledjen Istenhez az eunuksága miatt. Mivel herélt ember volt hivatásánál fogva, a mózesi törvény nem engedte közel az Istenhez. Nem volt zsidó, nem volt ép, hát hogyan mehetne Ő az Istenhez? Ezért is kérdezi meg Fülöpöt: mi akadálya van, hogy megkeresztelkedjem? Mehetek Jézushoz úgy ahogy vagyok? Nem zsidóként, eunukként? Fülöp a Lélek vezetése által elmondja, hogy nincs akadály. Ha teljes szívből hiszel, akkor lehet. El is mondja a csodálatos hitvallását ez a kincstárnok: hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia! Nincs semmi gát, kegyelmed árja mit ne törne át – mondja jól ismert énekünk.

Mégis, van egy akadály, amely a keresztelkedés, a megtérés útjában áll: a mozgó szekér. Mozgó szekérről nem lehet beleugrani a keresztvízbe, meg kell állítani a szekeret. Ebben a képben van valami örökérvényű üzenet: ahhoz, hogy alámerüljünk a bűnbocsánatba, a Krisztus kegyelmébe, ahhoz meg kell állítanunk az életünk szekerét. Mozgó, állandó rohanó szekérről nem lehet fejest ugrani a keresztvízbe, meg kell állítani a szekeret. A kincstárnok megállította és új élete lett.

Kedves Testvérem! Semmi akadálya nincs annak, hogy megkeresztelkedj, hogy a Krisztus követője légy. Nem számít ki vagy, nem számít honnan jöttél, nem számít miket követtél el a múltban, ha teljes szívből hiszel, akkor lehet! Csupán egy dologra figyelj, ahhoz, hogy belemerülj Krisztusba, meg kell állítanod életed szekerét! Ámen.

Publikálta

Dr. Kállai Imre