6. Isten szava magával ragad egy imádkozó, de merev embert, Pétert

6. Isten szava magával ragad egy imádkozó, de merev embert, Pétert

Lekció: Apostolok cselekedetei 10

Textus: Apostolok cselekedetei 10:9-15

„Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett, és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott: Kelj fel, Péter, öld és egyél! Péter azonban így szólt: Semmiképpen sem, Uram, mert soha nem ettem semmi szentségtelent vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang: Amit Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak!”

Tovább olvasom...
5. Isten szava magával ragad egy vallásos embert, Sault

5. Isten szava magával ragad egy vallásos embert, Sault

Lekció: Apostolok cselekedetei 8:1-4; 9:1-30; 2 Korinthus 12:1-4

Textus: Apostolok cselekedetei 9: 1-5

„Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: Ki vagy, Uram? Az így válaszolt: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.”

Tovább olvasom...
4. Isten szava magával ragad egy menekültet, Ezékielt

4. Isten szava magával ragad egy menekültet, Ezékielt

Lekció: Ezékiel 1: 1-3

Textus: Ezékiel 1: 1-3

„A harmincadik évben, a negyedik hónap ötödikén, amikor a fogságban élő nép között voltam a Kebár-folyó mellett, megnyílt az ég, és isteni látomásokat láttam. A hónap ötödikén, Jójákín király fogságba vitelének ötödik évében, szólt az Úr igéje Ezékiel paphoz, Búzí fiához a káldeusok országában, a Kebár-folyó mellett, és megragadta őt ott az Úr.”

Tovább olvasom...
3. Isten szava magával ragad egy bizonytalankodó embert, Gedeont

3. Isten szava magával ragad egy bizonytalankodó embert, Gedeont

Lekció: Bírák 6

Textus: Bírák 6:11-12

„Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abíezer nemzetséghez tartozó Jóásé volt. A fia, Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midján elől. Az Úr angyala megjelent neki, és így szólt hozzá: Az Úr veled van, erős vitéz!”

Tovább olvasom...