Sámson és Delila

Sámson és Delila

Lekció: Bírák 16, 4-21

Textus: Bírák 16, 22-31

„Sámson haja azonban megint nőni kezdett azután, hogy levágták. Egyszer a filiszteusok városfejedelmei összegyűltek, hogy egy nagy áldozati lakomát rendezzenek istenüknek, Dágónnak, és hogy örvendezzenek. Ezt mondták: Kezünkbe adta istenünk Sámsont, aki ártott nekünk! Amikor meglátta őt a nép, dicsőítették istenüket, és ezt mondták: Kezünkbe adta istenünk őt, aki ártott nekünk, aki pusztította földünket, és aki oly sokat legyilkolt közülünk! Azután olyan jókedvük támadt, hogy ezt mondták: Hívjátok ide Sámsont, hadd szórakoztasson bennünket! Oda is hívták Sámsont a börtönből, hogy szórakoztassa őket. Azután odaállították az oszlopok közé. Sámson ezt mondta annak a fiúnak, aki a kezét fogta: Eressz el, hadd tapogassam ki az oszlopokat, amelyeken a ház nyugszik, és hadd támaszkodjam hozzájuk! A ház tele volt férfiakkal és asszonyokkal, ott volt a filiszteusok összes városfejedelme, a tetőn pedig mintegy háromezer férfi és nő, akik Sámson játékán szórakoztak. Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta: Ó, Uram, Uram! Emlékezz meg rólam, és adj nekem erőt csak még most az egyszer, Istenem, hogy utoljára, a két szememért bosszút állhassak a filiszteusokon! Azzal átfogta Sámson a két középső oszlopot, amelyeken a ház nyugodott, az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és nekik feszült. Majd ezt mondta Sámson: Hadd haljak meg én is a filiszteusokkal! Azzal megfeszítette erejét, úgyhogy a ház rádőlt a városfejedelmekre meg a népből mindazokra, akik benne voltak. Így többet ölt meg halálával, mint amennyit megölt életében. Ezután elmentek a testvérei és apjának egész háza népe, fölvették és hazavitték. Corá és Estáól között temették el apjának, Mánóahnak a sírjába. Húsz évig volt Izráel bírája.”

Imádkozzunk!

Dicsőítünk téged mindenható Atyánk az Úr Jézus Krisztusban! Köszönjük, hogy itt lehetünk ma a Te házadban! Köszönjük, hogy a Te igéd, a Te jelenléted vonzott bennünket és vágytunk eljönni! Kérünk téged, Urunk, hogy tedd a figyelmünk fókuszává a Te jelenlétedet, a Te igédet! Add, hogy megértsük Sámson és Delila történetén keresztül, hogy mit akarsz most nekünk, személyesen üzenni! Urunk nyisd meg a szívünket, adj nekünk lelki látást a Te jelenléted, a Te Szentlelked által! Ámen.

Kedves Testvérek!

A mai istentiszteleten a Bibliának egy nagyon érdekes történetével foglalkozunk, Sámson és Delila történetével. Ez a történet mind a magyar irodalomban, mind a világirodalomban, mind a művészetben sok alkotót megihletett, hisz nagyon mély üzenetek, örökérvényű igazságok rejtőznek benne. Remélem, most bennünket is megfog az ige üzenete, ez a különleges történet.

Sámson Izráel bírájának volt kiválasztva. Meddő szülők gyermekeként születik meg isteni ígéretet követően. Már fogantatásától kezdve Istennek van szentelve, vagyis názír, amelynek a külső megjelenése, hogy borotva és olló nem érte Sámsont soha életében.

Ilyen odaszentelt názír volt Sámuel vagy keresztelő János és ebben a törvényi értelmezésben tulajdonképpen Jézus is. Mégis, Sámson egész életvezetésében azt látjuk, hogy szinte mindent megtesz a rendeltetése ellen, mindent megtesz, hogy ne teljesedjen be az Isten ígérete az életén.

Rendetlenkedik, lázad folyamatosan a szülei ellen és Isten ellen. Mégis az a csodálatos a történetben, hogy az Isten rendezése Sámson minden rendetlenkedése ellenére is zavartalanul megtörténik. Sámson rendetlenkedik ugyan, de az Isten kezében tartja a dolgokat.

Sámson fizikailag nagyon erős, az Isten lelkének hatására hihetetlen hőstetteket hajt végre, nem bírnak vele a filiszteusok: egyszer egy szamárállkapoccsal ezer embert ver agyon, másszor egy hatalmas városkaput emel meg puszta kézzel és visz fel a dombtetőre. De nem bírnak vele a szülei sem, nem fogadja meg az atyai tanácsokat. Hihetetlen fizikai erő és hihetetlen makacsság jellemzi.

Azonban ennek a nagy és erős embernek van egy gyengepontja, a nők. Minden problémája, minden nehézsége és megaláztatása azzal kezdődik, hogy meglát egy nőt... Meglát egy nőt Timnában, meglát egy nőt Gázában, meglát és megszeret egy nőt a Szórék-völgyben és bezsong.

A nagy, hatalmas, erős, makacs Sámsont elsodorják az érzelmei. Máris repül a nők után és nem érdekli sem Isten, sem ember. Borzasztó ezt látni, hogy valakit ennyire el tud sodorni a szenvedélye, az érzelmei.

  1. Itt van a történet első nagy üzenete. Kedves testvérek, minden embernek van valamilyen gyengepontja, vagy akár több is. Ne legyünk lenézőek Sámsonnal, mert mi is ugyanabban a cipőben járunk, hisz mi is emberek vagyunk. Mindenkinek van az életében egy vagy akár több olyan dolog, amelyen keresztül nagyon könnyen megfogható, megvezethető. Elragad minket a vágy, egy érzelem és nem tudunk rajta úrrá lenni.

Mindenkinek van Delilája. Valami lenyűgöző, valami pompás dolog (ezt jelenti a Delila neve), amely után epeked, sóvárog az ember és el sem tudja képzelni az életét nélküle. Mindenkinek van egy vagy több Delilája.

„De nemcsak a szexualitás ilyen veszedelmes, lehet ez más egyéb is, sokkal egyszerűbbnek látszó dolog. Lehet ez a testnek más egyéb kívánsága is, mint például a lustaság, vagy az öltözködés, vagy a léleknek valamiféle megrögzött tulajdonsága, mint például az apró hazudozás: van olyan, hogy valaki észre sem veszi, hogy állandóan ferdít egy kicsit a valóságon.

Vagy mint például a hiúság: nem is gondolja az illető, hogy mennyire mindent és mindenkit ennek a szolgálatába állít. Vagy talán, amikor az ember többnek akar látszani, amely állandó görcsös erőfeszítésbe merevíti bele az embert. Vagy a zsarnoki természet, amelyik még ha jót akar is, szerencsétlenné tudja tenni az egész családját, a hozzátartozóit. Vagy talán az éles nyelv, amelyik nem is tudja, hogy mennyi fájó sebet váj más embereknek a lelkében.

Vagy akármiféle apró, titkos bűn, amelyik úgy húzódik meg a léleknek a mélyén, hogy senki nem veszi észre, senki nem látja, senki nem tud róla, amitől még nagyon rendes embernek vagy rendezett életűnek látszik valaki kívülről. Vagy talán az élénk fantázia, amelyikkel bizonyos ártatlan játékot űz az áldozata, annyira, hogy végül egészen elmerül benne és már teljesen csak a fantáziák világában él.

Vagy talán egy gyűlölködő gondolat: nem is gondolja az illető, mennyire görcsbe rándul néha az arcán egy-egy vonás, amikor valakiről, vagy valakikről szó van, akit az illető engesztelhetetlenül gyűlöl. Vagy talán a zsörtölődő természet, amelyikkel akaratlanul olyan sok keserűséget tud árasztani maga körül az ember.

Nehogy azt képzeljétek, hogy én ezeket csak úgy találomra mondtam. Konkrét személyeket tudnék megnevezni mindegyikre nézve, szinte rá tudnék mutatni közöttetek egyikre, másikra ezekkel kapcsolatban.

És különösen azt ne higgyétek, hogy ezek kisebb bűnök, mint a Sámsoné. Legföljebb csak egy kicsit elegánsabbak, nem látszanak olyan csúnyának, de éppen olyan veszedelmesek.” (Dr. Joó Sándor)

  1. A másik nagyon fontos üzenet, amelyet meg kell értenünk, hogy az ellenség nagyon jól ismeri a kedvenc bűneinket. A filiszteusok nagyon jól kiismerték Sámsont és tudták, hogy min keresztül lehet megfogni már a történet legelején.

És az ellenségnek mindig az a célja, hogy az embert elveszítse, hogy az ne teljesítse a küldetését, amire az Isten rendelte. A filiszteusok a mindenkori ellenséget, az ördögöt jelképezik, aki mindig arra törekszik, hogy az ember ne ismerje fel és ne teljesítse azt a feladatot, azt a szolgálatot, amelyre rendeltetett az Istentől. Az ellenségnek mindig az a feladata, hogy eltérítsen arról az útról, amelyen járnod kell. Maga a bűn kifejezés is ugye ezt jelenti, céltévesztés.

Isten neked is adott egy életutat, amelyben kiteljesedhetsz, amelyben segítségére lehetsz a körülötted élőknek, egy szóval Isten egy olyan életet egy olyan jövőt tervezett neked, amelyben áldott, boldog lehetsz, amelyben jól érzed magad. Olyan életutat tervezett neked a szerető Isten, amelyben nem fogsz ürességet, kétségbeesést, céltalanságot megélni, hanem a teljességet.

Ezt a teljességet akarja elvenni az ördög és el is veszi mindenkinek az életéből, állandó törekvése, hogy ezt teljesítse! És azt is nagyon jól tudja, hogy melyik az a gyengepont, amelyen keresztül beléphet az életedbe és elveheti azt.

  1. A bűnnel nem lehet játszadozni, mert Sámson elkezd játszadozni a hitével, a rendeltetésével. Ez még belefér – legalább is ő így gondolja. Delila állandóan kérdezi erejének titkát, amelyet végül Sámson teljes mértékben felfed. Felfedi, odaadja az egész szívét Sámson Delilának.

Amikor az ember elkezd játszadozni a bűnnel az életében azt gondolva, hogy majd úgyis kijövök belőle, mint legutóbb, akkor ne feledkezzünk meg Sámson történetéről. Sámson is elkezdett játszadozni, de egy idő után már nem ő játszadozott Delilával, hanem Delila vele. Sámson halálosan belefáradt már Delila állandó unszolásába és megtörténik a legszörnyűbb dolog, Sámson megkötöztetik. De elsősorban nem kívülről kötöztetik meg az Isten embere, hanem belülről.

Sámson elveszíti az erejét, de nem azért, mert kopasz lesz. Sámson haja csak jelképe volt ereje forrásának, az Istennel való kapcsolatának. Olyan jelkép ez, mint a keresztvíz vagy a palást. Valamire utal, de nem abban van a lényeg, hanem a lényeg belül van. Sámsont immár nem kívülről kötik meg, hanem belülről. És ez a belső megkötözöttség kívülről is látszik.

Igen, testvérek. Minden megtűrt bűn, minden játszadozás vége előbb vagy utóbb a megkötözöttség lesz, az élő kapcsolat elvesztése az Istennel. Mivel Sámson nem számolt le a bűnével, ezért a bűn számolt le vele.

Ha nem számolsz le a bűnnel az életedben, akkor előbb vagy utóbb a bűn fog leszámolni veled és megkötözött leszel.

  1. Sámsonnak kiszúrják a szemét. Milyen érdekes, hogy pont azt a képességét veszíti el, amelyen keresztül kísérthető volt. Mert a bűnnel való játszadozásnak nagyon sokszor nagyon kemény következményei vannak. Sámson életében bumerángként üt vissza az, amit olyan sokszor tett nem gondolva senkire és semmire.

Ne gondoljuk azt, hogy valamely titkos szenvedélynek, amelyről talán senkinek sincs tudomása, nem lesz következménye. Lehet néhány évig nem lett következménye, de mindenképp lesz, mert az Isten által teremtett világban kiszámítható törvények uralkodnak.

A gonosz épp azt veszi el, amelyen keresztül kísérthető vagy. Hiszen ő mindent megígér, de végül mindent elvesz. Így omlott Sámson a jólétből a korlátozott megaláztatásba. Korlátozva lett mozgásában és látásában.

  1. A történet jelképesen azt is jól bemutatja, hogy mi történik Istennek azokkal a szolgáival, akiknek az életében megtörténik a kiegyezés a bűnnel és az azáltal való legyőzetés. Hisz rengeteg ilyen van. Lehet, hogy a te életedben is megtörtént már ugyanez, csak épp lehet észre sem veszed. Sámson megvakul, elveszíti a látását.

Igen, eltompul a hívő embernek a látása, ha kiegyezik a kedvenc bűnével. Azt, hogy vétkezünk vagy, hogy hibákat követünk el, nem tudjuk kizárni az életünkből, mert nem válik tökéletessé a hívő ember. Itt arról van szó, amikor tudatosan megtűrök egy bűnt, amikor megtanulok együtt élni valami állandó engedetlenséggel. Ilyenkor az ember elveszíti a lelki látását. Nem az üdvösségét, de a lelki látását.

Már nincs belátása az Úr Lelke által olyan dolgokra, amelyekre azelőtt volt. Talán azelőtt észre tudta venni a nyomorúságban, lelki nehézségben lévő testvérét. Talán addig észre tudta venni a reményt, talán addig észre tudta venni a zöldellő természetet, a csicsergő madarakat, az Isten ajándékait az életében, talán addig őszinte szívvel tudott imádkozni, dicsérni az Urat a gyülekezetben, de abból nem maradt semmi, csak tompult látás és a malomkerék hajtása vég nélkül.

Ó, de sokan vagyunk, akik Sámson módjára, lelki látásunkat elveszítve hajtjuk az élet malomkerekét vég nélkül. Nagyon sokan vagyunk így. Annyiszor felismerem ezt a saját életemben is, de a gyülekezeti tagok életében is, amikor nincsen idő az Istenre, egész héten egy óra sincs. És megyünk eltompultan hajtani vakon a malomkereket: munka, tanulás, bevásárlás, munka, teendők stb. Hát erre rendelt bennünket az Isten? Ennyi lenne az életnek a küldetése?

Sámsonnak ott van a helye a börtönben, bilincsekbe verve azt a munkát végezve, amit a lovak szoktak elvégezni? Ennyi lenne, amit ránk bízott az Isten, hogy a mélységes sötétségben, eltompult lelki látással hajtsuk az élet unalmas és nehéz kerekét? Előre halad az életed vagy körbe körbe jársz a malomkerék mellett? Nem erre hívott el téged az Isten.

  1. Történik ebben a történetben valami csoda. Sámson a malomkerék hajtásában, vakságában elkezd imádkozni. Ezt az igéből tudjuk, mert azt olvassuk, hogy „Sámson haja azonban megint nőni kezdett” Bírák 16, 22. Sámson haja jelképezte az Istennel való kapcsolatát, ami elkezdett helyreállni. Mert ugyan Ő megfeledkezett az Úrról és a nőket preferálta helyette, de Isten nem feledkezett meg róla. Akkor sem felejtette őt el Isten, amikor ő megvakultan hajtotta a malomkereket bilincsek között.

Elkezdte újra felismerni, hogy neki küldetése van. Elkezd újra kapcsolatba kerülni az Istennel, mert visszanyerte a lelki látását. Újra belesugározta az Úr a szívébe, hogy már kezdettől fogva nagy terve volt vele!

  1. Nagyon érdekes dolog mutatkozik meg a fentiek mellett ebben a történetben. Nevezetesen, hogy az Isten ellenségei mindig azt gondolják, hogy Isten szent edényeivel lehet játszadozni.

Romániában a Ceaușescu-korszakban történt meg az, hogy a rengeteg Bibliát, amit elkoboztak illemhelyen használt papírrá alakították át. Tudjuk, hogy mi lett a vége. Isten szent dolgaival nem lehet játszani, mert akkor Isten közbeavatkozik.

Vagy gondoljunk Belsaccar király lakomájára, amikor a nagy mámorban, részegen azt mondja a király, hogy vigyék oda neki a jeruzsálemi templomban használatos szent edényekből, hogy azokból ihassanak bort. És megjelenik Isten ujja a falon, véget ér a mulatság, de a babiloni birodalom is eltöröltetik, mert Isten beavatkozik.

Itt pedig azt látjuk, hogy a filiszteusok hozatják be Sámsont, Isten szent edényét, hogy játszadozzanak vele, nevessünk rajta, űzzünk csúfot belőle és így a zsidók Istenén is. Nem lehet Istennel játszadozni.

Kedves Testvérek!

Sámson beteljesíti a küldetését és feláldozza magát az Úrért és a népéért. Ne is feltételezzük, hogy ez öngyilkosság volt. Sámson végre most, életében egyszer odateszi az Isten oltárára az életét és ezt mondja: Uram, itt vagyok vakon, malomkereket hajtva. Itt az életem, odaadom neked. Ne az legyen, amit a nők akarnak, ne az legyen, amit én akarok, hanem legyen az, amit Te akarsz!

És halálával többet ölt meg, mint életében, amely által teljesen meggyengültek a filiszteusok, megmaradt a zsidó nép és Sámson ezzel a tettével bekerült a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetébe, a hithősök névsorába.

Mi már nem kerülhetünk be a Zsidókhoz írt levélbe, mert az egy lezárt irat. A Jelenések könyve viszont beszél egy másik könyvről is, az élet könyvéről, amibe be lehet kerülni. Te benne vagy-e az élet könyvében? Csak akkor lehet oda bemeneteled, ha megtértél, ha odaadtad az életedet Istennek egyszer és mindenkorra. Csak akkor lehet ott a névsorban a neved, ha a Jézus vérével van beírva.

Jézus Krisztusra mutat Sámson története, aki halálával nem mások halálát okozta, hanem a te megmenekülésedet vívta ki. Azért halt meg Jézus, akit Sámsonhoz hasonlóan szintén elárultak, hogy neked életed lehessen. Ő letette az életét, hogy neked örök életed lehessen.

Kész vagy-e megnyitni a szívedet az Isten előtt a megtérés által? Kész vagy-e letenni az életedet, sorsodat az Ő kezébe vagy maradsz a malomkeréknél és a Deliláknál? A te döntésed is. Hogyha hallod a Szentlélek megszólító szavát, akkor hívd be az Úr Jézus Krisztust az életedbe még ma, hogy te is betölthesd azt a küldetést, amit az Isten rád bízott. Ámen.

Imádkozzunk!

Úr Jézus Krisztus dicsőítünk téged azért, hogy vállaltad a kereszthalált, hogy megüresítetted önmagadat, hogy szolgai formát vettél fel és valóban letetted az életedet az Isten oltárára azért, hogy nekünk örök életünk lehessen! Kérünk téged, hogy Szentlelked által tedd gyümölcsözővé az életünkben az elhangzott igét! Add, hogy fel tudjuk ismerni önmagunkat és hadd hagyjuk ott, Urunk megvakult állapotunk, a malomkövet és hadd újuljunk meg arra a rendeltetésre, arra a küldetésre, amelyre Te küldtél bennünket! Kérünk, hogy Szentlelked által így munkálkodj bennünk és a gyülekezetünkben! Ámen.

Publikálta

dr_kallai_imre.jpg

Dr. Kállai Imre